Capgemini Partnerem Głównym KompasNGO.pl

Capgemini Partnerem Głównym KompasNGO.pl

Firmę Capgemini oraz jej pracowników znamy i współpracujemy z nimi nie od dziś. To firma z tradycjami, która od lat angażuje się w działania społecznie odpowiedzialne oraz realizuje wolontariat pracowniczy. Tym razem Capgemini występuje w roli Partnera Głównego Platformy Kompas NGO, narzędzia które ułatwi nawiązywanie kontaktu i podejmowanie współpracy między NGO a biznesem.

Fundacja Pro NGO realizuje szereg działań, które mają przygotować organizacje pozarządowe do podejmowania nowych wyzwań i realizacji partnerskich działań z firmami. Prowadzimy szkolenia, warsztaty, realizujemy spotkania z ekspertami, tworzymy materiały edukacyjne, wydaliśmy również poradnik dla NGO – wszystko po to, aby organizacje zdobyły wiedzę, mogły czerpać inspiracje od praktyków z biznesu oraz zaczęły poszukiwać nowych możliwości i perspektyw rozwoju. Sama wiedza to jednak nie wszystko, dlatego powstał pomysł stworzenia portalu, który usprawni proces inicjacji kontaktu, budowania relacji międzysektorowych oraz, co najważniejsze, ułatwi podejmowanie współpracy. Firma technologiczna, jaką jest Capgemini, dostrzegła potencjał i możliwości, jakie stworzy platforma jego użytkownikom i postanowiła stać się częścią tego projektu.

Ostatnie dwa lata pokazały, jak ważną funkcję w społeczeństwie pełnią organizacje pozarządowe, ich bezinteresowna pomoc w czasach pandemii, a teraz również w obliczu konfliktu na Ukrainie, są tego najlepszym dowodem. Jednym ze sposobów wsparcia ich rozwoju jest stworzenie przestrzeni do wymiany informacji, zgłębiania wiedzy i poszukiwania partnerów do współpracy – taką rolę spełniać będzie Platforma Kompas NGO. Dzięki udzielonemu wsparciu, jest to możliwe, stworzymy miejsce, które będzie odpowiadać na wszystkie potrzeby NGO’sów od zdobywania wiedzy, wymianę informacji, przez prezentację swojej organizacji i projektów, po nawiązywanie kontaktów i budowanie relacji.

Kiedy Fundacja przedstawiała idee platformy, uznaliśmy, że może być to bardzo efektywne narzędzie, które jest potrzebne obu stronom –  biznesowi m.in. przy realizacji strategii CSR, w tym programów społecznych, celem wyszukania organizacji adresujących interesujące nas zagadnienia, a także NGO, aby ich pomysły na działania dotarły do jak największej liczby potencjalnych partnerów. Efektem końcowym tego typu rozwiązania jest realizacja wspólnych projektów przy wzajemnym wsparciu, co pozwala na dotarcie do jak największej liczby beneficjentów. Platforma ma za zadanie nie tylko łączyć, ale i edukować co też jest jednym z ważnych aspektów, który Fundacja Pro NGO już zaczęła realizować. Cieszymy się, że możemy stać się częścią projektu Kompas NGO, platformy, która stworzy nowe możliwości współpracy pomiędzy NGO a biznesem, co z pewnością zaowocuje zwiększeniem ilości realizowanych projektów społecznych. – mówi Hanna Bednorz, CSR & Communication Lead, Capgemini Polska

Platforma dostarcza także wiele korzyści dla firm, przede wszystkim usprawni proces poszukiwania projektów, które odpowiadają ich potrzebom i są spójne z ich wartościami, zachęci firmy do podejmowania rozmów z NGO’sami rozwijając międzysektorowe współprace, oparte na realizacji wspólnych celów i osiąganie korzyści, które realnie przełożą się na pomoc beneficjentom. Kolejną wartością dla firmy jest możliwość rozwoju wolontariatu pracowniczego i realizacja nowych, ciekawych projektów społecznych.

Współpraca z Capgemini pozwoli rozpocząć realizację tego projektu i spowoduje, że organizacje pozarządowe zrobią kolejny milowy krok ku rozwojowi i profesjonalizacji.

Więcej informacji o projekcie: https://kompasngo.pl/