Fundacja Pro NGO dołącza do Klubu Pro Progressio

Fundacja Pro NGO dołącza do Klubu Pro Progressio

Z dumą informujemy, że Fundacja Pro NGO dołączyła do grona Członków Klubu Pro Progressio! Klub Pro Progressio jest częścią organizacji zajmującej się rozwojem sektora nowoczesnych usług dla biznesu (BSS), a nasze członkostwo otwiera nowe perspektywy rozwoju i możliwości współpracy. 

Działalność Klubu Pro Progressio skupia się na zrzeszaniu firm i organizacji będących liderami na rynku BSS oraz jego otoczeniu. To miejsce, gdzie wymiana wiedzy, profesjonalne media branżowe, raporty tematyczne i inwestycyjne oraz merytoryczne wydarzenia nabierają nowego wymiaru. Współpraca z renomowanymi firmami z całego świata stwarza nieograniczone szanse na rozwój i udoskonalenie naszych działań. 

Dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Instytutu Wolności mogliśmy dołączyć do Klubu Pro Progressio. Sektor nowoczesnych usług dla biznesu jest dla nas ważnym źródłem wsparcia, umożliwiając poszerzanie sieci kontaktów i budowanie wizerunku naszej organizacji. 

Będąc członkiem Klubu Pro Progressio, mamy dostęp do dedykowanych spotkań, szkoleń, wydarzeń networkingowych oraz prestiżowych wydarzeń, jak BSS Forum i Gali Outsourcing Stars. To znakomita okazja do utrzymania kontaktu z przedstawicielami firm i korporacji oraz prezentacji naszych projektów. Członkostwo pozwala nam także promować rozwiązania wspierające NGO, jak również czerpać z wiedzy i doświadczenia innych członków Klubu. Dzięki temu nowemu partnerstwu jesteśmy przekonani, że nasza praca na rzecz organizacji pozarządowych będzie jeszcze bardziej efektywna.  

Zadanie sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.