Fundacja Pro NGO i Stowarzyszenie Manko!

Fundacja Pro NGO i Stowarzyszenie Manko!

Łukasz Salwarowski – Prezes Stowarzyszenia Manko – oraz Grzegorz Ludwin – Prezes Fundacji Pro NGO podpisali list intencyjny, na mocy którego obydwie organizacje zadeklarowały chęć współpracy i realizacji wspólnych projektów.

“Podjęcie współpracy pozwoli obydwu organizacjom na wymianę doświadczeń oraz kontaktów, celem realizacji nowych inicjatyw. Jestem przekonany, że obrany kierunek i planowane aktywności pozwolą na jeszcze szybszy rozwój naszych organizacji i wsparcie większej liczby beneficjentów.” – mówi Grzegorz Ludwin.

Stowarzyszenie Manko to organizacja, która realizuje liczne projekty. Jest wydawcą Głosu Seniora oraz Ogólnopolskiej Karty Seniora. Organizacja inicjuje działania prozdrowotne realizując projekty takie jak “Nie pal przy dziecku”, “Przypilnuj drinka”, “Lokalbezpapierosa.pl”.