Kontynuujemy współpracę z ClickMeeting

Kontynuujemy współpracę z ClickMeeting

Fundacja Pro NGO ogłasza z radością kontynuację partnerskiej współpracy z ClickMeeting, dostawcą platformy do organizacji wydarzeń online. Ta współpraca umożliwia Fundacji efektywne prowadzenie szkoleń, spotkań i konferencji online, które mają na celu edukację i rozwój różnych grup interesariuszy.

Fundacja od początku swojej działalności  zaangażowana jest w edukację liderów, osób działających w organizacjach pozarządowych, reprezentantów urzędów oraz środowiska biznesowego. Celem jest dostarczanie praktycznych rozwiązań, promowanie współpracy międzysektorowej oraz wspieranie projektów z zakresu CSR i wolontariatu pracowniczego. Platforma ClickMeeting stanowi kluczowe narzędzie umożliwiające Fundacji skuteczną organizację spotkań online. Dzięki niej możliwe jest przeprowadzanie szkoleń rozwojowych, warsztatów, konferencji i innych wydarzeń, które docierają do szerokiego grona odbiorców z różnych regionów Polski. Forma online pozwala na elastyczność i dostępność, co jest szczególnie istotne w dzisiejszych czasach.

Współpraca z ClickMeeting to dla nas ogromne wsparcie. Dzięki ich platformie możemy dotrzeć do jeszcze większej liczby osób i promować wartości, które są nam bliskie. Wierzymy, że edukacja i rozwój są kluczowymi elementami budowania lepszego społeczeństwa, dlatego cieszymy się, że kolejny rok możemy liczyć na partnerstwo z ClickMeeting, mówi Grzegorz Ludwin Prezes zarządu Fundacji Pro NGO.

Dziękujemy Partnerowi za dotychczasową udaną współpracę i już planujemy kolejne webinary, które pozwolą efektywnie wspierać rozwój i edukację naszych beneficjentów.