Lista zakwalifikowanych organizacji z woj. małopolskiego

Lista zakwalifikowanych organizacji z woj. małopolskiego

W ramach projektu ?Profesjonalizacja organizacji pozarządowych z terenów wiejskich woj. małopolskiego.?

prezentujemy listę NGO z woj. małopolskiego, które zakwalifikowały się do indywidualnego wsparcia oraz doradztwa.

Dziękujemy za tak duże zainteresowanie projektem oraz gratulujemy zakwalifikowanym organizacjom.

Co dalej?

  1. W najbliższych dniach prześlemy do zakwalifikowanych podmiotów harmonogram z propozycjami terminów spotkań wprowadzających (online/rozmów telefonicznych).
  2. Poprosimy o uzupełnienie w ciągu 7 dni informacji na temat organizacji.
  3. Przeanalizujemy otrzymane materiały w tym: obecną sytuację, projekty oraz potencjał organizacji.
  4. Zorganizujemy spotkanie podsumowujące, podczas którego zaprezentujemy wyniki analizy oraz rekomendacje, które omówimy w formie warsztatu z przedstawicielami organizacji.

?Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego?