NGO Hero!

NGO Hero!

Fundacja Pro NGO angażuje środowisko biznesowe do wsparcia organizacji pozarządowych i inicjatyw prospołecznych. Wsparcie przedstawicieli biznesu to nieoceniona pomoc dla NGO’sów, co potwierdzają m.in. spotkania w ramach challenge CEO4ProNGO.

Każda organizacja powinna posiadać wiedzę jak efektywnie zarządzać i jak dbać o swoich klientów, a w przypadku organizacji pozarządowych jak właściwie zaopiekować swoich beneficjentów.

Jako Fundacja jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i wsparcie udzielane organizacjom pozarządowym, dlatego przyznajemy osobom, które aktywnie działają na rzecz ich rozwoju tytuł NGO HERO.

Tytuł ten to podziękowanie i uznanie dotychczasowego wkładu w realizację projektów i inicjatyw na rzecz rozwoju trzeciego sektora. Chcemy promować postawy godne do naśladowania i tym samym krzewić w społeczeństwie dobre wartości.

Kim jest NGO HERO? – To osoba, która wpiera i angażuje się w projekty fundacji, ale  nie tylko. Osoba ta, to prawdziwy działacz społeczny, dla którego aktywności w ramach wolontariatu są ważne i potrzebne. Chcemy docenić i wyróżnić takie osoby, gdyż jako organizacja widzimy potrzebę popularyzacji idei wolontariatu i pokazania ludzkiej twarzy społecznej odpowiedzialności biznesu.

Już niedługo zaprezentujemy stronę z listą osób, którym Fundacja przyznała tytuł NGO Hero.