Nowa odsłona Poradnika Kompas NGO: inspiracja, wiedza i rozwój dla organizacji pozarządowych

Nowa odsłona Poradnika Kompas NGO: inspiracja, wiedza i rozwój dla organizacji pozarządowych

Zapraszamy do lektury odświeżonej wersji Poradnika Kompas NGO, który stanowi źródło inspiracji, bazę merytorycznej wiedzy oraz solidną podstawę do dalszego rozwoju organizacji pozarządowych w zakresie współpracy z sektorem prywatnym.

Po dwóch latach od premiery pierwszej wersji Poradnika, Fundacja Pro NGO postanowiła zaktualizować jego treść, uwzględniając zmiany, jakie zaszły w otoczeniu organizacji pozarządowych.

O czym jest Poradnik?

Poradnik Kompas NGO, to publikacja stworzona z myślą o organizacjach pozarządowych, podzielona na rozdziały, aby krok po kroku płynnie przejść od najważniejszych pojęć i zagadnień do praktyki, czyli analizy studium projektów. Wiedza zawarta w Poradniku stanowi zbiór wypowiedzi ekspertów i przedstawicieli środowiska biznesowego, aby przybliżyć perspektywę partnera oraz rzucić światło na istotne z punktu widzenia biznesu aspekty dobrej współpracy międzysektorowej.

Nowa wersja, to aż 56 stron praktycznych informacji. Pierwszy rozdział definiuje kluczowe terminy i pojęcia korporacyjne, drugi zawiera porady dotyczące codziennego funkcjonowania organizacji pozarządowych. Trzeci rozdział poświęcony jest zagadnieniom związanym z obszarem współpracy NGO i biznesu, gdzie Czytelnicy znajdą wskazówki i porady jak przygotować organizację do efektywnej kooperacji. Kolejny rozdział, czyli “Eksperci dla NGO”, to zbiór porad i rekomendacji od praktyków, a ostatni, prezentuje 12 przykładów zrealizowanych projektów CSR i akcji społecznych, w których firmy dzielą się z Czytelnikami dobrymi praktykami, aby zainspirować organizacje pozarządowe do tworzenia własnych projektów, które wraz z partnerami biznesowymi będą mogli realizować.

Istotne wyzwania i szansa dla trzeciego sektora

Firmy funkcjonują w dynamicznym, zmiennym otoczeniu, aby się rozwijać muszą reagować na wyzwania, zaś organizacje pozarządowe, aby skutecznie współpracować z sektorem prywatnym, muszą być świadome tych zmian. Włączenie do strategii biznesowych aspektów środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) oraz ograniczenie negatywnego odziaływania biznesu na klimat i społeczności lokalne ma kluczowe znaczenie. Czytelnicy po lekturze Poradnika dowiedzą się, jak organizacje pozarządowe mogą wykorzystać ten trend oraz stać się istotnym partnerem, który pomoże firmom realizować cele zrównoważonego rozwoju.

Poradnik Kompas NGO można pobrać bezpłatnie. Życzymy wszystkim Czytelnikom przyjemniej i owocnej lektury.

Pobierz poradnik ze strony dla NGO

Zespół Fundacji Pro NGO