Nowoczesne technologie w służbie NGO.

Nowoczesne technologie w służbie NGO.

Rozwój technologii, obecność nowoczesnych narzędzi i systemów to coraz powszechniejsza praktyka, powszechnie wykorzystywana w pracy i w życiu codziennym. Cieszymy się, że jako Fundacja możemy korzystać z nowinek technologicznych i przy ich użyciu profesjonalizować NGO.

Taką możliwość daje nam współpraca z nowym partnerem, firmą Clickmeeting dzięki której, nasza Fundacja będzie mogła realizować webinaria, szkolenia online oraz warsztaty dla organizacji pozarządowych w całym kraju. W obecnej sytuacji i problemach wynikających z trwania pandemii współpraca z Clickmeeting umożliwia nam prowadzenie profesjonalnych działań dla trzeciego sektora zachowując wysoki standard, wygodę i bezpieczeństwo.

Obecnie nasza Fundacja za pośrednictwem platformy webinarowej przygotowuje dla organizacji pozarządowych Kongres Pro NGO, podczas którego będzie przekazywana wiedza z obszarów współpracy z biznesem, urzędami, a także wykorzystywania nowych technologii w komunikacji oraz docierania do odbiorców. Ponadto gościem wydarzenia będzie m.in. Jasiek Mela, który podzieli się z uczestnikami Kongresu swoją wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu Fundacji i technikami nawiązywania współpracy.

Dodatkowo w najbliższym czasie rozpoczniemy prowadzenie szkoleń i debat online dla organizacji pozarządowych, angażując w tym celu ekspertów ze środowiska biznesowego.

“Podjęcie współpracy z firmą Clickmeeting przebiegło w rewelacyjnym tempie. Od samego początku widzieliśmy potencjał dla wspólnych działań, których synergia umożliwi długofalowe wsparcie organizacji pozarządowych. Jesteśmy dumni, że możemy angażować nowoczesne technologie do realizacji działań edukacyjnych i rozwojowych dla fundacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw społecznych w kraju” mówi Grzegorz Ludwin Prezes Fundacji Pro NGO

Dziękujemy naszemu Partnerowi za wsparcie w profesjonalizacji działań NGO i zaangażowanie w nasze projekty.

Jesteśmy przekonani, że nasza współpraca będzie owocna i stanie się elementem budującym coraz lepszą przyszłość.