O Fundacji w Onet.pl

O Fundacji w Onet.pl

Zapraszamy do artykułu na portalu ONET.pl, w którym przybliżona misja i wizja rozwoju Fundacji, projekt Certyfikatu BSH oraz opcje wsparcia dla organizacji pozarządowych.

Link do artykułu: https://wiadomosci.onet.pl/kraj/nowe-wsparcie-dla-organizacji-pozarzadowych/qkl2thx