Otwarliśmy Centrum Pro NGO!

Otwarliśmy Centrum Pro NGO!

1 lutego odbyło się uroczyste otwarcie Centrum Pro NGO przy ulicy Dobry Początek 5 w Krakowie. To wyjątkowe miejsce zainaugurowane przez Fundację Pro NGO zgromadziło beneficjentów fundacji, liderów społecznych, a także osoby ze świata biznesu związane z trzecim sektorem i działaniami społecznymi. Już w lutym pierwsi beneficjenci będą mogli skorzystać z oferowanych przez Centrum opcji wsparcia.

Misja Centrum

Centrum Pro NGO powstało z potrzeby stworzenia przestrzeni edukacyjnej, rozwojowej, a także miejsca do realizacji spotkań stacjonarnych i networkingu. Jego celem jest wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych oraz liderów społecznych.

Centrum gościć będzie także przedstawicieli środowiska biznesowego, gdzie będą mogli realizować wolontariat kompetencji na rzecz NGO oraz otrzymają wsparcie w zakresie realizacji projektów CSR, angażowania pracowników w wolontariat, wyzwań dotyczących współpracy z sektorem non-profit oraz raportowania danych ESG. W tym miejscu znajdziemy również magazyn dla sprzętu komputerowego oraz mebli pozyskiwanych od darczyńców, które następnie przekazywane będą organizacjom pozarządowym, nadając drugie życie używanym produktom.

Uroczyste otwarcie i przyznanie nagród NGO Hero 2023

Podczas uroczystości otwarcia przy ulicy Dobry Początek 5 w Krakowie, liczne grono przyjaciół fundacji świętowało powstanie wyjątkowego miejsca na mapie Polski. Grzegorz Ludwin, Prezes zarządu Fundacji Pro NGO, oficjalnie ogłosił otwarcie Centrum Pro NGO, głos zabrała także Mirosława Morawska, Prezes zarządu ABM S.A. – firmy będącej Gospodarzem Centrum.

Wśród występujących był obecny także Jasiek Mela, Ambasador Fundacji Pro NGO, który  wygłosił speech motywacyjny i wręczył nagrody NGO Hero 2023. Ten tytuł honoruje osoby, które bezinteresownie wspierają rozwój trzeciego sektora w Polsce. Po wręczeniu nagród laureatom, goście mieli okazję zobaczyć przestrzeń, która już w lutym przywita pierwszych beneficjentów i wolontariuszy. Po części oficjalnej nastał czas na rozmowy i networking, co dodatkowo umocniło atmosferę otwartości i współpracy.

– Dzisiaj, otwierając Centrum Pro NGO, kroczymy wspólnie w stronę lepszej przyszłości, gdzie różnorodność, otwartość i współpraca są fundamentem dla rozwoju społeczeństwa. Do Centrum zapraszamy pracowników organizacji pozarządowych, liderów społecznych i przedstawicieli biznesu zainspirowanych działaniami na rzecz dobra wspólnego. Wierzymy, że wspólnie możemy tworzyć trwałe zmiany i budować efektywne współprace międzysektorowe – komentuje Grzegorz Ludwin, Prezes zarządu Fundacji Pro NGO.

–  Cieszymy się, że możemy być, jako gospodarz, świadkami wyjątkowej chwili,  otwarcia Centrum Pro NGO. Wierzymy, że to miejsce stanie się źródłem inspiracji i wsparcia dla organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorstw zaangażowanych w społeczne inicjatywy. Deklarujemy naszą gotowość do współpracy i budowania mostów pomiędzy NGO a biznesem – mówi Mirosława Morawska, Prezes zarządu, ABM S.A.

Rola Centrum Pro NGO w rozwoju organizacji pozarządowych i budowania międzysektorowych relacji

Centrum Pro NGO zamierza wspierać organizacje non-profit w ich misji, oferując im pomoc w zakresie profesjonalizacji działań, możliwości wymiany doświadczeń czy podejmowania rozmów o wyzwaniach i trudnościach niesienia pomocy innym, aby przeciwdziałać wypaleniu zawodowemu liderów społecznych. Dotychczasowe działania Fundacji Pro NGO, realizowane były głównie online, jednak obserwując potrzeby NGO i ich pracowników, postanowiliśmy rozszerzyć zakres prowadzonej działalności o inicjatywy stacjonarne, co pozwoli na budowanie społeczności osób zaangażowanych społecznie.

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli środowiska biznesowego do zaangażowania się w działania Centrum Pro NGO i partycypacji w tworzeniu pozytywnych zmian w społeczeństwie. Razem możemy  tworzyć trwałe i pozytywne zmiany w naszym otoczeniu.

Więcej o działaniach Centrum przeczytasz na: