Podcast Pro NGO: tworzymy przestrzeń do dyskusji z Enea S.A.

Podcast Pro NGO: tworzymy przestrzeń do dyskusji z Enea S.A.

W dzisiejszym dynamicznym świecie istnieje coraz większa potrzeba otwartej dyskusji oraz wymiany myśli na temat społecznej odpowiedzialności biznesu, kreatywnych inicjatyw społecznych, wolontariatu pracowniczego oraz budowania relacji międzysektorowych. W odpowiedzi na te potrzeby powstał Podcast Pro NGO, którego partnerem jest Enea S.A., firma aktywnie zaangażowana w działania społeczne.

Podcast skierowany jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedsiębiorców oraz osób zainteresowanych tematyką CSR, Employer brandingu, wolontariatu pracowniczego i działań z zakresu zrównoważonego rozwoju. Podcast jest również przestrzenią do dyskusji, analizy oraz stanowi inspirację dla tych, którzy pragną rozwijać współpracę międzysektorową i podejmować działania na rzecz społeczności.

Podcast Pro NGO liczy prawie 50 odcinków, które stanowią bogate źródło wiedzy dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Głównym celem realizacji podcastu jest edukacja, uświadamianie oraz skłanianie do refleksji nad różnymi aspektami społecznego zaangażowania. Dodatkowo, naszym priorytetem jest odpowiadanie na realne potrzeby społeczności NGO oraz biznesu.

Jesteśmy dumni z partnerstwa z Enea S.A., firmą, która nie tylko jest liderem w swojej branży, ale również aktywnie angażuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Współpraca z Eneą umożliwia nam tworzenie treści rozwojowych dla trzeciego sektora oraz dostarczanie wartościowych informacji z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.

Partnerstwo z Enea S.A. umacnia naszą misję tworzenia treści, które wspierają rozwój społeczny i budują mosty między sektorem non-profit a biznesem. Zapraszamy do słuchania podcastu, gdzie społeczna odpowiedzialność łączy się z innowacyjnym myśleniem.