Podsumowanie: Wolontariat pracowniczy inaczej ? jak w prosty sposób angażować pracowników w życie firmy!

Podsumowanie: Wolontariat pracowniczy inaczej ? jak w prosty sposób angażować pracowników w życie firmy!

Wolontariat pracowniczy i zaangażowanie w projekty charytatywne – potrzeba czy przeżytek? Po spotkaniu ?Wolontariat pracowniczy inaczej ? case study CSR/EB?, nasuwa się prosty wniosek: warto pomagać, warto się angażować!

Spotkanie podzielone na cztery panele tematyczne poruszało zagadnienia związane z wolontariatem realizowanym w atrakcyjny sposób, który odpowiada na potrzeby pracowników, a firmie ułatwia angażowanie pracowników oraz zwiększenie efektywności prowadzonych działań z obszaru CSR i EB. Obecna sytuacja oraz zmieniające się warunki i potrzeby wymuszają zmiany w sposobie realizacji wolontariatu i aktywności charytatywnych. Podczas spotkania zostały zaprezentowanie projekty, które w swoich założeniach odpowiadają na te potrzeby oraz dają prawnikom większe poczucie sprawczości, a co za tym idzie powodują, że wolontariat staje się bardziej atrakcyjny.

Podczas pierwszego panelu Joanna Sobótka-Klimczak, Kierownik Biura Odpowiedzialności Biznesu w Firmie Enea opowiadała jak budowane jest zaangażowanie społeczne pracowników Grupy Enea. Pani Joanna przedstawiła także korzyści jakie przyniósł firmie udział w projekcie Pomagaj z Pasją. Konkurs ten umożliwił pracownikom zaprezentowanie swojego potencjału i realizację idei wolontariatu przy wykorzystaniu własnych pasji i talentów. Obecnie realizowane są zapisy do drugiej edycji tego konkursu.

Gość drugiego panelu – Małgorzata Sawicka, Prezes Fundacji Przystanek Rodzina udzieliła cennych rad i wskazówek dotyczących współpracy na linii NGO-Biznes oraz jakiego wsparcia potrzebują NGOsy. Pani Małgorzata podkreśliła jak istotne znaczenie w rozwoju III sektora ma stworzenie Poradnika Kompas NGO i platformy dla organizacji pozarządowych, która stanie się ?kompasem? wskazującym kierunek rozwoju i profesjonalizacji NGO w Polsce.

Podczas kolejnego panelu Marta Pigla, Talent Acquisition Partner poruszyła temat ?WiedzoDzielini?. Firma Mars razem z Fundacją Pro NGO realizuje cykl 13-stu darmowych szkoleń dla NGO angażując swoich pracowników w roli prelegentów. Pracownicy dzielą się swoim doświadczeniem, edukując organizacje oraz umożliwiając im podnoszenie swoich kompetencji. Projekt ten zyskał zainteresowanie i aprobatę ze strony pracowników, którzy z zapałem zaangażowali się w realizację tego projektu.

Ostatni panel spotkania, którego gościem był Przemysław Lelewski, Partner Zarządzający Together Consulting, poruszał temat związany z angażowaniem managementu w wolontariat. Pan Przemysław opowiedział jak ważne jest dla niego uczestniczenie w akcjach charytatywnych i jakie emocje wiązały się z jego udziałem w akcji #CEO4ProNGO. Celem akcji jest zdobywanie wiedzy od prezesów i dyrektorów, którzy dzielą się swoim doświadczeniem z organizacjami pozarządowymi. Wartością projektu poza aspektem edukacyjnym, jest satysfakcja i  radość jaką niesie pomaganie.

 ?Spotkanie oceniam bardzo pozytywnie! To była ciekawa lekcja benchmarkingowa, która zainspirowała mnie do nowych pomysłów w zakresie wolontariatu pracowniczego.Poza tym, spotkanie było świetną okazją do uporządkowania wiedzy w zakresie NGO. Świeże, błyskotliwe i angażujące inicjatywy, aż chce się działać!? ? mówi Małgorzata Jarosz ? Drygalska, Koordynator ds. Komunikacji i Wizerunku Pracodawcy Kimball Electronics Poland, Uczestniczka spotkania.

Partnerzy wydarzenia: PRoto.pl

Relacja ze spotkania jest dostępna na stronie: https://youtu.be/QJbM1Pbx2cM