Projekt dla małopolskich NGO

Projekt dla małopolskich NGO

Zapraszamy do udziału w projekcie “Profesjonalizacja organizacji pozarządowych z terenów wiejskich woj. małopolskiego.”, cyklu dedykowanym organizacjom pozarządowym z terenów wiejskich (do 30 000 mieszkańców) województwa małopolskiego.

W ramach projektu pokażemy Państwu, jak współpracować z firmami i korporacjami, aby uczestniczące w projekcie organizacje zwiększyły swoje szanse na współpracę z biznesem i  zdywersyfikowały przychody rozwijając nową ścieżkę dzielności organizacji.

Pierwszy etap projektu rozpocznie cykl pięciu szkoleń, które wprowadzą Twoją organizację w świat współpracy z firmami. Podczas spotkań przybliżymy wiedzę na temat m.in. form współpracy, procesu nawiązywania kontaktu, przygotowywania projektów, opowiemy także o celach jakie firmy i korporacje realizują poprzez współpracę z organizacjami pozarządowymi.

W ramach drugiego etapu projektu otworzymy nabór zgłoszeń na indywidualne doradztwo. Wybranych zostanie 20-cia organizacji pozarządowych, które otrzymają indywidualne wsparcie ekspertów w przygotowaniu organizacji do współpracy z firmami, pomocy w wyeksponowaniu potencjału organizacji oraz jej projektów, jak również stworzenia założeń merytorycznych oferty/wizytówki.

Celem projektu jest:

 • Realizacja cyklu szkoleń dla NGO z mniejszych miejscowości woj. małopolskiego oraz udostępnianie materiałów ze spotkań online,
 • Indywidualne wsparcie dla 20-tu organizacji, po którym każda z nich:
  • zrozumie zasady współpracy z firmami i korporacjami,
  • pozna ideę CSR-u oraz będzie potrafiła określić cele CSR własnych projektów,
  • nauczy się procesu nawiązywania kontaktu i budowania relacji z biznesem,
  • stworzy założenia merytoryczne własnej oferty/wizytówki,
  • pozna sposoby dywersyfikacji przychodów w oparciu o fundraising, współpracę z grantodawcami oraz fundacjami korporacyjnymi.
 • Zwiększenie szansy NGO z mniejszych miejscowości na współpracę z biznesem oraz dywersyfikację przychodów.
 • Zaprezentowanie uczestnikom nowych opcji finansowania.

Harmonogram szkoleń:

Harmonogram indywidualnego doradztwa:

 • 22 ? 25.05 ? Nabór zgłoszeń od organizacji pozarządowych.
 • 27.05 ? Ogłoszenie wyników.
 • 28 ? 31.05 ? Podpisanie umowy o współpracy z organizacjami. 1 ? 30 czerwiec ? Realizacja indywidualnych pakietów doradztwa.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenów wiejskich województwa małopolskiego do aktywnego udziału.

?Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego?