Podsumowanie roku 2022 w Fundacji Pro NGO

Podsumowanie roku 2022 w Fundacji Pro NGO

Dla naszej organizacji jak i dla wielu innych rok 2022 był wymagający. Mimo to udało się zrealizować wiele inicjatyw, które przyniosły realne wsparcie naszym beneficjentom, czyli organizacjom pozarządowym z całego kraju.

Z wielką radością udostępniamy

Cieszymy się, że dzięki wsparciu społeczności Fundacji mogliśmy pomóc tak wielu organizacjom.