Rusza projekt dla NGO z woj. warmińsko-mazurskiego!

Rusza projekt dla NGO z woj. warmińsko-mazurskiego!

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu dedykowanym organizacjom pozarządowym z woj. warmińsko-mazurskiego.

W ramach wydarzenia odbędą się trzy panele tematyczne, podczas których nasi eksperci przybliżą Państwu, jak współpracować z urzędami, firmami i korporacjami, aby uczestniczące w spotkaniu organizacje zwiększyły swoje szanse na współpracę z biznesem i zdywersyfikowały przychody rozwijając nową ścieżkę działalności organizacji.

Agenda spotkania:

 • 10.00-10:15: Rozpoczęcie wydarzenia.
 • 10:15:11:10: Panel I: Znaczenie Urzędów w rozwoju NGO.
 • 11:10:12:05: Panel II: Współpraca NGO z biznesem. Jak nawiązać skuteczną współpracę?
 • 12:05-13:00: Panel III: Jak osiągnąć sukces? Efektywny rozwój organizacji.

W trakcie trwania wydarzenia będą poruszane zagadnienia dotyczące m.in.:

 • technik skutecznej komunikacji,
 • możliwości współpracy w czasie pandemii COVID-19,
 • inicjowania współpracy na linii NGO – Urząd,
 • możliwości współpracy pozafinansowej z Urzędem,
 • barier w komunikacji z Firmami/Korporacjami,
 • skutecznego tworzenia oferty opartej na wzajemnym zrozumieniu potrzeb i celów,
 • tworzenia profesjonalnego wizerunku NGO oraz budowanie rozpoznawalnej marki,
 • wpływu aktywności w mediach społecznościowych na postrzeganie i skuteczność prowadzonych działań,
 • możliwości tworzenia projektów o zasięgu ogólnopolskim,
 • wykorzystania nowoczesnych technologii oraz mediów społecznościowych w rozwoju NGO.

Dodatkowo dla NGO z woj. warmińsko-mazurskiego w dniach od 21.06 do 2.07.2021 r. zorganizowane zostaną indywidualne konsultacje i doradztwo w obszarach wspierających dywersyfikację przychodów: fundraisingu, współpracy z firmami i korporacjami, CSR, darowizn, tworzenia ofert i skutecznego nawiązywania kontaktu z biznesem.

Do konsultacji będą mogły przystąpić wszystkie organizacje pozarządowe z woj. warmińsko-mazurskiego, które wyrażą taką chęć, o uczestnictwie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Indywidualne konsultacje odbędą się w dniach od 21.06 do 2.07.2021 r.

Szczegółowe informacje dotyczące aspektów formalnych oraz zasad udzielania konsultacji zostaną udostępnione podczas organizowanego w ramach projektu wydarzenia, który odbędzie się 9 czerwca 2021 r.

Kontakt w sprawie projektu:

e-mail: [email protected], tel. 512-768-431.

e-mail: [email protected], tel. 511-614-144.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z woj. warmińsko-mazurskiego do aktywnego udziału w projekcie.

?Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.?