Urodziny Fundacji Pro NGO!

Urodziny Fundacji Pro NGO!

Dziś obchodzimy pierwszy rok funkcjonowania Fundacji Pro NGO który potwierdził, jak ważna jest misja, którą podjęliśmy się realizować.

W pierwszym roku działalności udało nam się:

  • przeprowadzić Kongres Pro NGO dla ~300 NGO,
  • zorganizować 60 szkoleń online,
  • przeszkolić 1500 przedstawicieli NGO,
  • kilkadziesiąt razy zaangażować biznes do wsparcia NGO,
  • wesprzeć ponad 400 NGO,
  • Udostępnić bazę wiedzy – kilkanaście filmów online z praktycznymi wskazówkami dla NGO,
  • pozyskać dla kilkudziesięciu NGO książki oraz dostęp do szkoleń online,
  • otrzymać trzy granty na szkolenia i indywidualne doradztwo dla NGO,
  • przeprowadzić kilkadziesiąt indywidualnych konsultacji dla NGO.

Dziękujemy za pierwszy rok i bezcenne wsparcie uczestnikom CEO4ProNGO, Wolontariuszom, Ekspertom Kongresu i spotkań online, Członkom Jury Pomagaj z pasją, a także osobom, które sprawowały pieczę nad księgowością, materiałami graficznymi, komunikacją oraz konsultacją wniosków. Wszystkim, którzy pomogli w realizacji misji Fundacji Pro NGO oraz wspaniałemu Ambasadorowi ? Jaśkowi. Bez Was by się nie udało!