Wolontariat pracowniczy w firmie Fresenius Kabi

Wolontariat pracowniczy w firmie Fresenius Kabi

Wspólnie z wolontariuszami z firmy Fresenius Kabi przeprowadziliśmy cykl szkoleń dla organizacji pozarządowych – pora podsumować projekt!

Projekt trwał od 6.06 do 17.06.2022 r., pracownicy przeprowadzili cztery szkolenia dotyczące:

Wnioski z realizacji projektów:

  • Organizacje pozarządowe chcą się szkolić i widzą wartość w podnoszeniu kwalifikacji – świadczy o tym liczba zarejestrowanych uczestników, aż 129 osób z 90-ciu organizacji wzięło dział w szkoleniach.
  • Organizacje doceniają zaangażowanie Wolontariuszy – miłe komentarze, słowa podziękowania, które pojawiały się na czacie oraz indywidualne głosy, które do nas docierają z podziękowaniem to prawdziwa radość i dowód na to, że wiedza przekazywana przez Wolontariuszy jest ważna, potrzeba, a środowisko NGO to faktycznie docenia!
  • Wolontariusze czerpią radość i satysfakcję z pomagania! Często Wolontariusze nie zdają sobie sprawy z tego jak cenna jest wiedza, którą posiadają i ile dobrego robią dzieląc się nią z przedstawicielami organizacji pozarządowych. Jednym z głównych problemów, który występuje w NGO’sach to brak zasobów ludzkich oraz wiedzy eksperckiej. Dedykowane szkolenia realnie odpowiadają na ten problem, a radość jaką daje pomaganie to dla Wolontariuszy prawdziwa nagroda.

„Dzięki współpracy z Fundacją Pro NGO udało nam się przeprowadzić 4 szkolenia, co w efekcie dało beneficjentom wymierne korzyści, które są odpowiedzią na ich potrzeby. Natomiast nam, prowadzącym doświadczenie to, dało poczucie sprawczości, które przekłada się na realne działanie. Wolontariat pracowniczy rozwinął w nas również umiejętności miękkie oraz możliwość spełnienia się w pomaganiu innym. Efekt naszej pracy był zaskakujący – prowadząc spotkania nie zanalizowaliśmy statystyk, dlatego też wiadomość o tym, jak wielu organizacjom i uczestnikom pomogliśmy, wywarła na nas ogromne wrażenie. Wolontariat pracowniczy to świetna inicjatywa dzielenia się swoimi umiejętnościami.” – mówi Anna Bacańska, GBS Back-Office Support we Fresenius Kabi Business Services Sp. z o.o

Dobro się niesie i dobro się mnoży! Te słowa bardzo dobrze odzwierciedlają jakie znaczenie i siłę sprawczą ma wolontariat. Dziękujemy za zaangażowanie pracownikom firmy Fresenius Kabi, zachęcamy do zapoznania się z Raportem Podsumowującym projekt oraz relacjami ze spotkań. To aż 323 minuty nagrań, a w nich duża dawka wiedzy i inspiracji.