Wspólnie w 2022 roku!

Wspólnie w 2022 roku!

Nowy Rok Fundacja Pro NGO rozpoczyna świętując kolejny sukces. Partnerem Fundacji został Fresenius Kabi.

Wsparcie takiej firmy jak Fresenius Kabi to doskonały przykład na to jak istotna jest społeczna odpowiedzialność biznesu i że te działania faktycznie mają sens. Jesteśmy przekonani, że dzięki tej współpracy wspólnie zrobimy dużo dobrego dla organizacji pozarządowych i rozwoju wolontariatu.

Nasza organizacja dostarcza pacjentom niezbędne leki i technologie, które znacząco wpływają na poprawę jakości ich życia. Dzięki filozofii „caring for life”, jaką się kierujemy, każdego dnia pomagamy innym. Wierzymy, że wolontariat pracowniczy to także doskonała forma wspierania innych organizacji, dzięki której  będziemy mieli szansę podzielenia się naszą wiedzą, przy jednoczesnym umożliwieniu rozwoju kompetencji naszym pracownikom.mówi Izabela Sobala, Senior HR Manager.

Fresenius Kabi jest częścią  międzynarodowego koncernu medycznego, dostarczającego produkty i usługi w obszarze ochrony zdrowia. Fresenius Kabi zatrudnia na świecie ponad 40 000 pracowników i oferuje niezbędne dla ratowania życia leki oraz urządzenia medyczne, przeznaczone do infuzji, transfuzji i żywienia klinicznego. Obszerny asortyment produktów obejmuje dożylnie podawane leki generyczne, terapie infuzyjne oraz niezbędny do ich aplikowania sprzęt medyczny.

Fresenius Kabi Business Services Sp. z o.o. to Shared Service Center, które istnieje we Wrocławiu od sierpnia 2014 roku. Naczelnym celem Centrum Usług Wspólnych (SSC) jest zapewnienie najwyższej jakości obsługi procesów finansowo-księgowych dla wszystkich jednostek Fresenius Kabi w całej Europie. Każdego dnia blisko 200 ekspertów obsługuje 16 różnych rynków, dostarczając procesy księgowe wspierające kluczową działalność, jaką jest tworzenie produktów ratujących życie ludzkie.

 Jestem przekonany, że przy wsparciu naszego nowego Partnera Fundacja będzie mogła z sukcesem realizować kolejne projekty, wspierające rozwój i profesjonalizację organizacji pozarządowych w Polsce. Zaangażowanie biznesu w działalność naszej organizacji potwierdza, że firmy rozumieją potrzebę realizacji działań społecznych i chcą mieć pozytywny wpływ na rozwój trzeciego sektora w Polsce. –  mówi Grzegorz Ludwin, Prezes Zarządu Fundacji.

W ramach podjętej współpracy firma zaangażuje m.in. potencjał swoich pracowników do realizacji wyjątkowej akcji wolontariackiej. Kompleksowe i spójne podejście do działań CSR pokazuje, że biznes zna i rozumie potrzeby organizacji pozarządowych. Współpraca ta, to zaszczyt dla Fundacji oraz radość, że kolejna firma coraz chętniej angażuje się w działania społeczne i edukacyjne.