Wyniki GO4NGO

Wyniki GO4NGO

Budowanie dialogu między NGO a biznesem to nasza wspólna misja! Tak w skrócie można przedstawić założenia projektu GO4NGO, w którym to udział wzięli przedstawiciele dwóch środowisk, którzy teoretycznie reprezentują inne grupy, w praktyce doskonale się dogadują ponieważ łączą ich wspólne cele i wartości! Przedstawiciele NGO i biznesu stworzyli zespoły i wspólnie realizowali wyzwania sportowe, wszystko po to, aby poznać się i rozpocząć dialog.

Partnerem akcji GO4NGO była firma ENEA, która kibicowała Uczestnikom na każdym etapie projektu.

“Grupa Enea silnie angażuje się w działania na rzecz lokalnych społeczności. Wraz z Fundacją Enea, pracownicy Grupy realizują i wspierają wiele inicjatywy na poziomie mikro i makroregionów. Realizowane projekty adresowane są do lokalnych społeczności ukierunkowane na dzielenie się wiedzą oraz budowanie pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania między sektorami.” Joanna Mularczyk, Kierownik Biura Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, Grupa ENEA

Laureatami tegorocznej edycji GO4NGO zostali:

  • Filipiak Babicz Legal
  • Kimball Electronics Poland

Gratulujemy zwycięzcom!