Zakończenie projektu dla Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

Zakończenie projektu dla Urzędu Miejskiego w Chrzanowie.

W dniu wczorajszym Kuba oraz Grzegorz dostarczyli do Urzędu Miejskiego w Chrzanowie dokumenty potwierdzające realizację i zakończenie projektu.

Przez ostatnie dwa miesiące nasza Fundacja realizowała projekt szkoleniowo-doradczy dla organizacji pozarządowych z Chrzanowa.

Listopad i grudzień obfitowały łącznie w piętnaście szkoleń, podczas których nasi eksperci zrealizowali szkolenia w obszarach:

 • fundraisingu:
  • darowizny,
  • sponsoring,
  • crowdfunding,
  • środki publiczne,
  • fundacje korporacyjne,
  • firmy,
  • sponsoring,
 • narzędzi do pracy zdalnej,
 • budowania zespołu i angażowania pracowników,
 • tworzenia stron internetowych,
 • komunikacji z mediami,
 • księgowości oraz zarządzania finansami w organizacji,
 • obsługi programu Witkac i generatorów wniosków,
 • ochrony danych osobowych i RODO,
 • przygotowywania wniosków i projektów,
 • rozliczania wniosków i projektów,
 • różnorodnych źródeł finansowania.
“Prowadzenie szkoleń jest okazją do poznania nowych osób oraz rozwiązywania problemów uczestników, również tym razem widać było ich zaangażowanie. Tego typu inicjatywy z pewnością wspierają rozwój organizacji pozarządowych, dając im szansę na jeszcze efektywniejsze działanie.” – mówi prelegent Jakub Schabikowski

Zrealizowane podczas szkoleń ankiety potwierdziły, że przekazywane informacje stanowiły dla większości organizacji nowe źródło inspiracji, wiedzy oraz sposobu dywersyfikacji przychodów.

“Cieszę się że jako zarządca Akademii piłkarskiej 21 Chrzanów mogłem brać udział w szkoleniach. Dzięki nim mogliśmy poprawić naszą ofertę niezbędną do pozyskiwania nowych partnerów. Szkolenie o możliwościach pozyskiwania środków z fundacji oraz innych podmiotów, stanowi dla nas szansę do rozwoju oraz pozyskania dodatkowego wsparcia.” Paweł Smółka, Akademia Piłkarska 21

Szkolenia połączone z warsztatami owocowały m.in. w tworzenie ofert współpracy, analizę obecnego stanu organizacji czy też wsparcie doradcze w obszarach księgowości.

Dziękujemy Urzędowi Miejskiemu w Chrzanowie oraz wszystkim osobom zaangażowanym w projekt za zaufanie oraz współpracę.