Partnerstwo dla wspólnych celów. Nawiązanie współpracy z firmą Together Consulting

Partnerstwo dla wspólnych celów. Nawiązanie współpracy z firmą Together Consulting

Fundacja Pro NGO ma przyjemność ogłosić nawiązanie szerszej współpracy z renomowaną firmą konsultingową Together Consulting. Od kilku lat mieliśmy okazję współpracować z Together Consulting podczas realizacji różnych projektów społecznych.

Rok 2023 zaowocował rozszerzeniem zakresu współpracy, czego efektem jest nawiązanie partnerstwa. Ta współpraca jest doskonałym przykładem realizacji naszej misji, chcemy nawiązywać wartościowe współprace ze środowiskiem biznesem, wymieniać się doświadczeniami oraz wzajemnie inspirować. Jesteśmy dumni z możliwości współpracy z odpowiedzialnymi firmami, takimi jak Together Consulting, które pomagają nam rozwijać nasze działania na rzecz społeczności.

Together Consulting to firma, która powstała z pasji pracy razem z ludźmi i dla ludzi. Łącząc bogate doświadczenia w zarządzaniu, coachingu, treningu i konsultingu, Together wspiera firmy w procesie transformacji i budowania przewagi konkurencyjnej. Ponadto, ich działania koncentrują się na rozwijaniu zaangażowania, efektywnej komunikacji, współpracy, kreatywności, innowacyjności oraz na doskonaleniu kompetencji przywódczych liderów. Together Consulting angażuje się również w rozwój osobisty i zawodowy pracowników, wspierając ich w osiąganiu większej efektywności. Ich wartości i misja są zgodne z wartościami jakie wyznaje nasza fundacja.

Współpraca między Fundacją Pro NGO a Together Consulting otwiera przed nami szerokie możliwości realizacji ważnych celów społecznych. Dzięki wymianie wiedzy i doświadczeń, możemy wspólnie przyczyniać się do budowy lepszej przyszłości. Efekt synergii, jaki wynika z połączenia biznesu i organizacji pozarządowych, ma potencjał do generowania innowacyjnych rozwiązań oraz pozytywnego oddziaływania na społeczeństwo i środowisko. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie móc powitać Together Consulting jako Partnera i dziękujemy im za zaufanie, jakim obdarzyli naszą fundację.

Wierzymy, że ta współpraca przyniesie wiele korzyści nie tylko dla naszej fundacji i Together Consulting, ale również dla społeczności, której służymy. Razem możemy realizować istotne cele, dzielić się wiedzą i doświadczeniami, a w rezultacie budować silniejszą i bardziej zrównoważoną przyszłość. Jesteśmy pełni optymizmu i gotowości do podjęcia wspólnych działań, które przyniosą pozytywne zmiany w naszym otoczeniu. Witamy Together Consulting jako Partnera i jesteśmy dumni, że możemy razem dążyć do wspólnych celów, inspirując i wywołując pozytywną zmianę.