3 urodziny Fundacji Pro NGO!

3 urodziny Fundacji Pro NGO!

Z wielką radością informujemy, że 18 czerwca Fundacja obchodzi kolejne urodziny! Trzy lata temu jako organizacja parasolowa rozpoczęliśmy naszą misję wspierania organizacji pozarządowych, angażując przy tym świat biznesu.

Dzięki naszym projektom wiele organizacji pozarządowych zyskało nie tylko narzędzia do efektywnego działania, ale także nowe możliwości rozwoju i profesjonalizacji.

Tworzymy przestrzeń do dialogu i dyskusji, która sprzyja budowaniu relacji międzysektorowych i kreowania pomysłów, które odpowiadają na potrzeby związane ze społeczeństwem i środowiskiem. Efektem tych działań i naszym największym osiągnieciem jest budowanie społeczności. Ta społeczność składa się z ludzi aktywnych i zaangażowanych, którzy reprezentują różne sektory, jednak łączy ich pasja do pomagania i chęć niesienia pomocy.

Pragniemy podziękować każdemu, kto przyczynił się do sukcesu tych działań. Wasza determinacja i zaangażowanie są niezastąpione. Dzięki Wam możemy wywierać pozytywny wpływ na nasze otoczenie i wspólnie kształtować lepszą przyszłość.

Poznaj beneficjentów fundacji!