Nokia sponsorem Magazynu Kompas NGO

Nokia sponsorem Magazynu Kompas NGO

Firma Nokia ma świadomość, jak ważne jest budowanie relacji i czerpanie z doświadczeń organizacji pozarządowych.

Jako firma z tradycjami, która chętnie angażuje się w działania społeczne, widzi jak ważne jest aktywne wspieranie organizacji pozarządowych, dlatego Centrum Technologiczne Nokii w Krakowie zostało Sponsorem Magazynu Kompas NGO. Wszystko po to, aby dzielić się wiedzą, swoim doświadczeniem i tym samym wspierać profesjonalizację trzeciego sektora.

Magazyn Kompas NGO to czasopismo wydawane bezpłatnie w wersji online, które odpowiada na potrzeby środowiska biznesowego i NGO, tworząc przestrzeń do zdobywania wiedzy i inspiracji. Porusza zagadnienia związane z działaniami CSR/EB firmy, a także trendami, nowinkami w PR i komunikacji. Ponadto przeczytasz artykuły dotyczące HR, wolontariatu pracowniczego oraz realizacji projektów społecznych i podejmowania współpracy z NGO.

Dużo mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu, o potrzebie angażowania pracowników w wolontariat pracowniczy i tworzeniu wartościowych projektów społecznych, które realnie wpłyną na społeczeństwo i poprawę sytuacji beneficjentów. Współpraca z organizacjami może pomóc w osiągnięciu tych celów, jednak organizacje muszą być gotowe na taką współpracę. W tym celu powstał Magazyn, żeby skracać dystans między NGO, a biznesem i zwiększać świadomość potrzeb i oczekiwań drugiej strony. Partnerska współpraca oparta jest na zaufaniu i świadomości, jak możemy sobie pomóc i co wspólnie możemy osiągnąć. Tworząc treści, które odpowiadają na potrzeby obu grup, zbliżamy je do siebie i tworzymy przestrzeń do współpracy, opartej na partnerstwie i docenianiu.

„W Nokii bardzo dużą wagę przywiązujemy do rozwoju, zarówno naszych technologii, jak i ludzi, którzy u nas pracują. Dostarczamy im wiele możliwości doskonalenia swoich umiejętności, również tych miękkich, potrzebnych w budowaniu relacji. Działania CSR pozwalają im je rozwijać: mają szansę wyjść ze swojej strefy komfortu, otworzyć się na innych ludzi, a przy okazji zintegrować się z kolegami z pracy i sprawdzić w zupełnie innych rolach. Z drugiej strony podkreślamy, że pomoc organizacjom z trzeciego sektora jest z natury wpisana w dna naszej organizacji: każdy z pracowników ma możliwość odebrania dwóch pełnopłatnych dni na wolontariat w ciągu roku. Reagujemy więc na bieżące potrzeby m.in. lokalnej społeczności, a przy tym zwiększamy świadomość pracowników i odbiorców na istnienie problemów” – powiedziała Małgorzata Zarzeczna, Kierownik ds. komunikacji i marketingu, Nokia.

Czytając Magazyn, przedstawiciel organizacji pozarządowej lepiej zrozumie zasady funkcjonowania firm i standardy w nich panujące, a czytelnik z biznesu pozna środowisko, w jakim działają organizacje, zrozumie ich potrzeby, a także możliwości, potencjał i zasoby, którymi dysponują. W Magazynie prezentowane są artykuły eksperckie, wywiady, analizy oraz badania dostarczające wartość merytoryczną oraz case studies i reportaże stanowiące inspirację oraz motywację do przemyśleń. Wiedza, którą z czytelnikami dzieli się firma Nokia, to bardzo ważny aspekt rozwoju, ponieważ nie ma nic cenniejszego od możliwości uczenia się, bazując na doświadczeniu innych i wyciągania własnych wniosków.