Potrzebujesz płynów do dezynfekcji?

Potrzebujesz płynów do dezynfekcji?

Fundacja Pro NGO pozyskała od darczyńcy 200 sztuk płynu do dezynfekcji Tedex TD 70 5 l., które zostaną bezpłatnie przekazane organizacjom pozarządowym.


Nabór wniosków na wsparcie produktowe został wstrzymany z uwagi na rozdysponowanie wszystkich produktów.

Zgłoś swoje zapotrzebowanie wysyłając wiadomość na adres [email protected], wpisując w tytule “Płyn do dezynfekcji” oraz podając w treści:

  • nazwę organizacji,
  • dane kontaktowe (imię, telefon),
  • liczbę sztuk płynu o jaką wnioskujesz.

W odpowiedzi otrzymasz informację o decyzji. O przyznaniu wsparcia produktowego decyduje kolejność zgłoszeń. 

Organizacja ubiegająca się o wsparcie produktowe zobligowana jest do osobistego odbioru produktów w ustalonym przez Fundację terminie z magazynu znajdującego się w Krakowie – Swoszowicach. Informujemy o braku możliwości wysyłki produktów.

Fundacja zastrzega możliwość przekazania mniejszej od wnioskowanej ilości płynów, o czym poinformuje Organizację mailowo.