Poznaj Magazyn Kompas NGO

Poznaj Magazyn Kompas NGO

Punktem wyjścia do nawiązywania współpracy jest wzajemne poznanie potrzeb obu stron – taką rolę ma spełniać Magazyn Kompas NGO.

Czytając go przedstawiciel organizacji  pozarządowej lepiej zrozumie zasady funkcjonowania firm i standardy w nich panujące, czytelnik z biznesu  poza środowisko w jakim działają organizacje ich potrzeby, a także możliwości, potencjał i zasoby, którym dysponują. W Magazynie prezentowane będą artykuły eksperckie, wywiady, analizy oraz badania dostarczające wartość merytoryczną oraz case studies i reportaże stanowiące inspirację oraz motywację do przemyśleń.

Magazyn wydawany będzie bezpłatnie w wersji online jako kwartalnik. Każdy numer powstawał będzie we współpracy z przedstawicielami środowiska biznesowego oraz organizacji pozarządowych, wszystko po to, aby treści w nim prezentowane były ciekawe i wartościowe dla jego czytelników.

– Budowanie relacji między NGO a biznesem wchodzi obecnie na nowe tory. Organizacje pozarządowe zaczynają otwierać się na współpracę, a firmy i korporacje dostrzegać ich potencjał oraz możliwości. Magazyn Kompas NGO stanie się miejscem wiedzy dla NGO i inspiracji dla biznesu. Moim celem jest stworzyć publikację, która łączyć będzie oba sektory w jednej przestrzeni – mówi Marta Schabikowska Redaktor Naczelna Magazynu Kompas NGO.

Magazyn poruszał będzie zagadnienia związane z działaniami CSR/EB firmy, trendami i nowinkami w PR i komunikacji. Ponadto pojawią się artykuły dotyczące wolontariatu pracowniczego oraz podejmowania współpracy i realizacji projektów z NGO.

Wejdź na stronę www.kompasngo.pl

i pobierz bezpłatnie Magazyn.