Tag Archive : Pro NGO

Biznes się angażuje, dzieli wiedzą i obdarowuje.

Za nami kolejne spotkanie w ramach challenge?u #CEO4ProNGO, które odbyło się 9.02.2021 r. Kolejne wspaniałe wydarzenie, podczas którego gościliśmy: Radosława Żemło – Founder&CEO Leadership Academy, Członka Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A., Sebastiana Bartoszko – Head of Marketing Department w PWPW S.A oraz Radosława Drzewieckiego – Founding Partner, Leanovatica. Tematem spotkania była “Wiedza i doświadczenie biznesu jako inspiracja dla NGO“, a prelegenci opowiadali o tym jak zbudować rzetelną markę, jak istotna jest właściwa struktura organizacji, bycie liderem oraz świadome przywództwo. Spotkanie zaowocowało także niespodzianką, której ani uczestnicy, ani sami organizatorzy się nie spodziewali.

Budowa świadomej organizacji, podobnie jak budowa strategii firmy zaczyna się od stworzenia właściwej koncepcji, idei oraz zaplanowania działań. Trwała struktura organizacji umożliwia wprowadzenie do jednostki strategii Lean. Czym jest Lean? To filozofia polegająca na usuwaniu zbędnych procesów, eliminowaniu marnotrawstwa oraz wdrażaniu działań sprzyjających poprawie warunków pracy i zaangażowania pracowników. Działania te są oparte na szacunku do drugiego człowieka, dają przestrzeń i otwartość na wiedzę, dialog oraz miejsce na popełnianie błędów, bez oceniania. Lean bez wątpienia wpisuje się w strukturę NGO, które mają wypracowaną ideę, jasno określony cel, misję którą chcą realizować oraz dojrzałość w działaniu.

Tworzenie świadomej marki i trwałej struktury organizacji umożliwia utożsamienie się odbiorcy z daną organizacją. Potwierdzona tożsamość i autentyczność to dwa aspekty, które uwiarygadniają działania oraz dają pewność, że tworzone przez nie akcje i kampanie są wiarygodne i dotyczą realnej pomocy. Budowanie zaufania w społeczeństwie to proces żmudny, lecz niezbędny. Prelegenci podkreślali, jak bardzo ważne jest to z perspektywy osób, które angażują się w działania pomocowe.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że działania w organizacji oparte są na strukturach, które występują w firmach czy dużych korporacjach. Marketing i komunikacja poprzez media społecznościowe, sprzedaż oraz techniki sprzedaży, świadome przywództwo i bycie liderem dla zespołu, zaangażowanie oraz wolontariat ? pojęcia te funkcjonują w firmach na co dzień, lecz mają też swoje przełożenie na działania organizacji pozarządowych.

Jak marketing i social media oddziałują na NGO? Każda organizacja nim rozpocznie działania powinna zastanowić się i zadać sobie fundamentalne pytania, dotyczące tego co chce osiągnąć, jaki jest jej cel oraz co i gdzie chce komunikować. Ocenić strukturę organizacji, miejsce i sposób funkcjonowania w społeczeństwie oraz jak w efektywny sposób dotrzeć do odbiorców. Przeprowadzić analizę dotyczącą tego gdzie jesteśmy dziś jako organizacja i gdzie chcemy być w przyszłości. Refleksja nad tymi zagadnieniami umożliwi prowadzenie spójnej komunikacji oraz będzie stanowić jasny przekaz dla odbiorcy, również potencjalnego partnera, darczyńcy czy sponsora.

?Umiejętność sprzedaży, dotarcia do mediów, zainteresowania sobą, naszą organizacją i to co jest w  nas oraz w jaki sposób się komunikujemy wywiera znaczący wpływ na pobudzenie ciekawości odbiorcy i konwersję, która wynika z naszych działań. Każdy z nas codziennie coś sprzedaje, my dziś ?sprzedajemy? Wam pewną dawkę inspiracji, która przekłada się na działania i konkretne rezultaty? – mówił Radosław Żemło podczas spotkania.

Komunikacja i prowadzenie social mediów w internecie, nie jest niczym nowym, podczas szkoleń było to potwierdzane wielokrotnie. Internet daje ogromne możliwości, jest to narzędzie do prowadzenia komunikacji na szeroką skalę przy małym nakładzie kosztów. Poza posiadaniem jasnej, przejrzystej strony internetowej, niezbędne jest tworzenie bazy kontaktów, prowadzenie newslettera oraz aktywność na znanych portalach społecznościowych, umożliwiających kontakt z biznesem, odbiorcami oraz osobami zaangażowanymi, które tworzą środowisko wokół organizacji. Zbudowanie wizerunku w mediach, to także okazja na znalezienie partnera biznesowego, który ma wpisane w celach strategicznych firmy działania w obszarze, w którym dana organizacja mogłaby je w naturalny sposób uzupełnić i wzbogacić.

Posiadanie ambasadora bądź zaangażowanie w projekt osoby powszechnie rozpoznawalnej, a także próby dotarcia do znanych, dużych mediów, to okazja na zwrócenie uwagi otoczenia oraz pozyskanie dodatkowych funduszy, które przy prowadzeniu działań ?poza blaskiem fleszy? byłoby niemożliwe. Informacje w social mediach dają zasięgi, ponadto są to mechanizmy podnoszące wiarygodność i rozpoznawalność organizacji. Podczas przeprowadzonej ankiety w ramach Kongresu Pro NGO wynika, że 91% organizacji nie współpracuje z ambasadorami.

Wyniki ankiet przeprowadzonych podczas Kongresu Pro NGO w 2020 roku.

Czy NGO potrafią angażować wolontariuszy i czy robią to efektywnie? Wolontariusz to osoba świadoma społecznie z rozwiniętą potrzebą filantropii i zaangażowania. Wolontariusz powinien być związany z organizacją i mieć poczucie sprawczości, angażować się w projekt z pasją, widząc cel oraz rezultaty podejmowanych działań. Wolontariat pracowniczy i jego efektywność wynika także z kultury firmy w obszarze prowadzonych działań charytatywnych. Firma angażując się w działania daje przykład aktywności swoim pracownikom oraz tworzy środowisko przyjazne NGO.

Efektywne działania i właściwe nastawienie pracowników oraz współpracowników wymaga odpowiedniej postawy osób bądź osoby zarządzającej, czyli lidera. Tym samym poruszamy kolejny wątek omawiany podczas spotkania ? postawa lidera i świadome przywództwo. Bycie liderem według prelegentów to postawa życiowa, polegająca na dojrzałości, wypracowaniu systemu wartości, dobrym traktowaniu drugiego człowieka oraz dostrzeganiu własnych ograniczeń. Naturalny lider buduje zaufanie w zespole, podejmuje świadome działania oraz posiada kompetencje, które pozwalają mu sprawiedliwie zarządzać zespołem. Dopełnieniem postawy lidera jest świadome przywództwo.

Podczas spotkania można tez było usłyszeć refleksje na temat biznesu i postawy firm w kontekście pomagania. Nie generalizując problemu, jest wiele firm, które działają na rynku tylko z potrzeby zarabiania i poprawy wyników, nie widząc potrzeby wsparcia aktywności społecznej. Firmy które angażują się w akcje charytatywne nie zawsze robią to długofalowo, przyczyną może być struktura biznesowa firmy, w której ?zabrakło? miejsca na działania pomocowe. W dużej mierze wynika to nie ze złej woli, czy obojętności, lecz braku chwili na zatrzymanie i zastanowienie się nad sensem i ideologią jaką reprezentuje firma. Pomaganie musi być wpisane w DNA firmy, wtedy te działania mogą być naturalnie rozwijane i realizowane z pasją oraz zapałem.

Pod koniec spotkania zaproszony gość Radosław Drzewiecki sprawił wszystkim uczestnikom nie lada prezent. Zaoferował bezpłatne przekazanie swojej autorskiej książki ?Strategia Lean? wraz z autografem oraz dostęp do platformy edukacyjnej Akademia Leanpassion.

źródło: www.radekdrzewiecki.pl

Podsumowując spotkanie Sebastian Bartoszko mówił

?Nie bój się prosić, rób to z głową, filtruj komunikaty, które chcesz przekazać odbiorcom, bądź szczery i buduj wiarygodną markę, ponieważ działania NGO i fundraising to nie jest bieg sprinterski. Pomaganie i praca NGO to maraton i tylko wytrwali dobiegają do końca. Proces ten powinien się rozpocząć w określonym czasie i biec zgodnie z wytyczonym celem. Budowanie silnej marki i opieranie na niej swojej aktywności to proces długotrwały i nie ma w nim drogi na skróty?.

Po tym spotkaniu nasuwa się myśl. Czy wykonaliśmy pracę u podstaw? Czy potrafimy zainspirować innych do działania? Czy wiemy co chcemy osiągnąć? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, ale podejmując ten wysiłek wytyczamy nową ścieżkę rozwoju. By odnieść sukces należy wykazać się konsekwencją w działaniu i podejmować dojrzałe decyzje. Każdy mały sukces przybliża nas do osiągnięcia obranego miejsca w czasie i przyszłości, który nazywamy ?jutrem?.

Autor: Marta Schabikowska

Podsumowanie spotkania dla Miast i Gmin

Dnia 26.01.2021 r. odbyło się zorganizowane przez Fundację Pro NGO spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych z całej Polski. O godzinie 13:00 Prezydenci Miast, Wójtowie i Burmistrzowie zebrali się, by z ust ekspertów usłyszeć propozycje nowych form wsparcia dla Gmin i ich organizacji pozarządowych oraz o sposobach współpracy z biznesem.

Prelegentami tego spotkania byli: Jasiek Mela ? podróżnik, społecznik i mówca motywacyjny, Bartosz Lipszyc ? Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Grzegorz Ludwin ? Prezes Fundacji Pro NGO, który wspiera firmy w tworzeniu akcji i projektów z obszaru CSR, Employer Branding i wizerunku.

Spotkanie dedykowane przedstawicielom Gmin i Miast jest już za nami. Przygotowane w oparciu o ankiety, statystyki, podparte wnioskami i informacjami zwrotnymi od uczestników licznych spotkań i szkoleń przeprowadzonych przez Fundację m.in. Kongres Pro NGO, czy wyzwanie #CEO4PRoNGO. Jakie wnioski nasuwają się po tym wydarzeniu? Prelegenci podkreślali jak istotne jest dla rozwoju regionu inicjowanie nowych działań, innowacyjnych rozwiązań oraz poszukiwanie nowych ścieżek współpracy. Ponadto dobitnie wybrzmiało jak wartościowa jest dla obu stron współpraca urzędów ze środowiskiem biznesowym, a także jakie narzędzia komunikacji umożliwiają dotarcie do przedstawicieli z biznesu i nawiązanie dialogu.

Pandemia ukształtowała nowy wygląd życia społecznego, wiele cyklicznych akcji, zbiórek, pikników czy zawodów sportowych o charytatywnym charakterze w przeciągu 1,5 roku nie doszło do skutku. Nowa rzeczywistość utrudnia funkcjonowanie organizacji pozarządowych, dlatego tak ważny jest rozwój, poszukiwanie różnych dróg finansowania oraz budowanie nowych płaszczyzn komunikacji i dialogu.   

Dialog i komunikacja – ten problem dotyczy każdej ze stron. Niemożność w porozumieniu się wynika często z innych potrzeb i celów odbiorcy, a także braku znajomości rozmówcy. Najważniejszy w komunikacji jest język wspólnych korzyści, określenie jasnego celu, warunków współpracy korzystnych dla obu stron oraz wypracowanie założeń opartych na wspólnych potrzebach. Należy także pamiętać, że nie zawsze są dogodne warunki, by móc działać aktywnie ?tu i teraz?, ale nawiązanie dialogu i przyjacielskich relacji daje możliwość owocnej współpracy w przyszłości. Ponadto warto zwrócić uwagę na aspekty współpracy niefinansowej, która często jest traktowana drugorzędnie. Warto poznać jakie zasoby posiada rozmówca, np. sale konferencyjne, boiska, środki transportu jak autobus szkolny, sprzęt audio, które mogą okazać się wystarczające do realizacji projektu przy niewielkich nakładach pieniężnych. Uczestnicy Kongresu Pro NGO w ankiecie potwierdzili, że 73% z nich nie współpracuje pozafinansowo z Urzędami w swoim regionie.

Jak nieszablonowo Gminy mogą pokazywać swoje walory? Podczas spotkania prelegenci podkreślili, że jest zauważalne zapotrzebowanie na szkolenia dotyczące nowych form promocji i technik komunikacji, które umożliwią gminom wybrzmieć w środowisku biznesowym i zaprezentować  potencjał regionu. Istotnym aspektem wpływającym na  atrakcyjność gmin, są także organizacje pozarządowe i ich gotowość do współpracy z firmami. Wyniki ankiet pokazują, że 60% organizacji nie posiada gotowej oferty współpracy dla firm. Ponadto 59% organizacji nie korzysta z możliwości współpracy z wolontariuszami z firm.

Wyniki te pokazują jak wiele jest do zrobienia w tym obszarze. Działania charytatywne łączą jednostki ponad podziałami, dają możliwość nawiązania ciekawej współpracy, czy cyklicznego partnerstwa.  Działania te dają realny efekt i korzyści dla wszystkich zaangażowanych w projekt stron. Dla gmin to szansa na reklamę i pomoc lokalnej społeczności, dla NGO to możliwość rozwoju i zwielokrotnienie działań pomocowych, dla  firm to wspaniała okazja do zaktywizowania pracowników i zrobienia czegoś dla innych. Fundacja Pro NGO certyfikuje organizacje pozarządowe. Certyfikat BSH potwierdza, że organizacja jest gotowa na współpracę i posiada wypracowane standardy. Ponadto podczas spotkania w ramach challenge #CEO4ProNGO praktycy z biznesu przekazali ogrom wiedzy dotyczącej współpracy na linii NGO – biznes. Przekazana podczas tego spotkania wiedza ?Dekalog dla NGO?, umożliwi organizacjom pozarządowym zaakcentować swoją obecność w środowisku i gotowość do dialogu.

?Należy podkreślić jak chętnie przedstawiciele z firm angażują się w przedsięwzięcia, jak doceniają to, że zapraszamy ich do tych działań. Niezwykle istotne jest, aby proponować współpracę i zapraszać do dialogu. Osoby które zaangażowały się w challenge, zaangażowały się z dobrych chęci, potrzeby niesienia pomocy, podzielenia się wiedzą, ponieważ ta wiedza, w mojej ocenie jest dla NGO bezcenna. Podczas inaugurującego spotkania w ramach akcji, przedstawiciele z biznesu  przekazali informację co jest dla nich ważne, jak z nimi współpracować, przekazali instrukcję jak powinna wyglądać współpraca z biznesem, blisko 60 organizacji tego dnia usłyszało o tym? – mówi Grzegorz Ludwin.

Aktywność w internecie staje się kluczowa nie tylko w aspekcie reklamy i uwiarygodnienia swojej działalności, to także  możliwość zaprezentowania efektów i podsumowania działań, a dla osób zaangażowanych możliwość czerpania satysfakcji z owoców swojej pracy. Promowanie akcji w mediach społecznościowych, umożliwia dotarcie do odbiorców, zainteresowanie problemem oraz zwęszenie świadomości społecznej. Standardem ?bycia w internecie? dla przedstawicieli środowiska biznesowego, to także posiadanie konta na LinkedIn. Wynik ankiety przeprowadzonej podczas spotkania, pokazał, że tylko 3 z 70 uczestników posiada aktywne konto. Challenge #CEO4PoNGO na LinkedIn wygenerował ok. 30-40 tys. wyświetleń pokazując, że biznes włącza się aktywnie w akcje społeczne.

Jakie projekty mają szansę wesprzeć i rozwinąć Gminę? Możliwości jest wiele, każda aktywność to okazja do rozwoju. Fundacja Pro NGO wdraża nowe projekty, które w realny sposób mogą wpłynąć na rozwój gminy, poprzez modelowe wsparcie i skalowanie działań pomocowych. Klub Odpowiedzialnych Gmin (KOG), to jeden z nich. Projekt łączymy Gminy, które deklarując odpowiedzialność za rozwój NGO w regionie, pozyskują dla swoich organizacji pozarządowych systemowe wsparcie w obszarze networkingu, promocji oraz wizerunku.

Kolejnym projektem jest Be Pro Club (BPC), skierowany do klubów sportowych, który został zainaugurowany podczas tego spotkania. Ideą projektu jest wsparcie klubów sportowych poprzez dostarczenie im gotowych rozwiązań w postaci opracowanych wzorów umów, dokumentów, materiałów szkoleniowych i grantowych.

Co jeszcze robimy? Fundacja Pro NGO odpowiadając na ograniczenia wynikające z pandemii i braku wydarzeń charytatywnych zorganizowała nową formę aktywności opartą na pasji i potrzebie tworzenia. Projekt ?Pomagaj z Pasją? to konkurs, dzięki któremu pracownicy, będą mogli w aktywny i twórczy sposób wesprzeć organizacje pozarządowe w kraju, przekazując środki zebrane w ramach licytacji, na wskazane przez siebie organizacje.

?Zachęcam do współpracy, do tego by nie wyważać otwartych drzwi,  żeby szukać w swojej okolicy organizacji i gmin, które mają podobne cele oraz patrzeć na to co działa lub co nie działa, by realizować skuteczne projekty. Zachęcam także do odwagi, by na tych różnych płaszczyznach być pionierami. Nie bać się szukać partnerów do fajnych projektów. Można robić piękne rzeczy, ale jeżeli są one niezauważone, oczywiście efekt przynoszą, ale nie na zadowalającym poziomie. Jeśli projekt jest duży, medialny, ma szansę lepiej wybrzmieć i tym samym dać lepsze efekty. Dlatego odważnie działajmy, a jak nam się uda, to poświećmy trochę czasu, żeby te działania podsumować i się nimi pochwalić, bo to nic złego, gdy możemy z dumą pokazać owoce swojej pracy? – mówi Jasiek Mela.

Marek Gonsior w Jury naszego konkursu.

Projekt ?Pomagaj z Pasją? Fundacji Pro NGO wchodzi w Nowy Rok z przytupem! Do grona jury konkursu dołączył p. Marek Gonsior znany, wieloletni ekspert w dziedzinie marketingu

Czytaj…

Konkurs charytatywny Pomagaj z pasją

Rusza nowy projekt Fundacji Pro NGO skierowany do pracowników firm i korporacji. ?Pomagaj z pasą? to konkurs, dzięki któremu pracownicy będą mogli w aktywny i twórczy sposób wesprzeć organizacje pozarządowe w kraju oraz wzmocnić relacje i komunikację wewnątrz firmową.

Głównym celem projektu jest potrzeba inicjowania aktywności pośród pracowników. Bazując na pasji, kreatywności i potrzebie tworzenia, osoby biorące udział w konkursie będą miały szansę pokazać swoje talenty lub odkryć drzemiący w nich potencjał i stworzyć wyjątkowe dzieło. Dzieła te, w ramach projektu trafią na licytacje charytatywną lub na wystawę. Dla uczestników przystępujących do konkursu ograniczeniem jest tylko ich własna wyobraźnia. Konkurs podzielony na kilka kategorii umożliwia przygotowanie autorskiego zdjęcia, grafiki, namalowanie obrazu, wykonanie rzeźby, stworzenie własnego wiersza lub opowiadania, czy zaprezentowanie swojego talentu w tematyce ?hand made?. Wszystkie prace zostaną ocenione przez jury, a najlepsze prace z każdej kategorii zostaną nagrodzone.

Więcej informacji o projekcie.

Kongres Pro NGO za nami

21.10.2020 r. odbył się Kongres Pro NGO, na który zarejestrowało się kilkaset osób reprezentujących i współpracujących z NGO z całego kraju. Zainteresowanie wydarzeniem było ogromne, w promocję Kongresu zaangażowały się urzędy oraz organizacje tworzące społeczność i zrzeszające NGO z całej Polski. Celem Kongresu jest inicjowanie aktywności dla organizacji pozarządowych oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia od ekspertów i praktyków.

Podczas Kongresu wysłuchaliśmy 11 prelegentów, którzy prowadzili dialog i odpowiadali na pytania słuchaczy w obrębie czterech głównych bloków: współpraca z urzędami, współpraca z biznesem, praktyczna wiedza od przedstawicieli NGO połączona z motywacją do podejmowania nowych działań, wykorzystanie nowych technologii w rozwoju organizacji. Każdy panel poruszał inny problem, a eksperci udzielali odpowiadali, dzielili się wiedzą i własnym wieloletnim doświadczeniem. Prelegenci wypowiadali się m.in. na temat  poszukiwania nowych, bardziej efektywnych ścieżek współpracy z biznesem, jakie działania należy podjąć czy organizacja osiągnęła sukces i zwielokrotniła swój potencjał, jak efektywnie prowadzić działania fundacji oraz jak bardzo istotne i skuteczne jest poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań, które umożliwiają organizacji iść ?z duchem czasu? i budować zaangażowaną społeczność.

Kongres daje możliwość przedstawienia oczekiwań i sposobów działania instytucji publicznych i organizacji pozarządowych, co zdecydowanie przybliża te dwie strony do realnych partnerstw i efektywnej współpracy na co dzień ? mówi Małgorzata Dudziak, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

            Podczas wydarzenia organizator zaprezentował innowacyjny projekt – Klub Odpowiedzialnych Gmin (KOG),  który stanowi modelowe wsparcie Gmin we współpracy z NGO. Gmina podejmując działania w ramach projektu deklaruje odpowiedzialność za NGO w swoim regionie oraz zapewnia im wsparcie ekspertów, które umożliwi rozwój organizacjom, rozwój regionu i  lokalnej społeczności oraz zwiększenie aktywności w środowisku biznesowym. Projekt odpowiada na liczne potrzeby oraz sugestie ze strony urzędów oraz NGO, które wybrzmiały podczas Kongresu.

Przygotowywaliśmy Klub Odpowiedzialnych Gmin przez ostatnie tygodnie. podczas kongresu wypowiedzi ekspertów połączone z pytaniami uczestników reprezentujących NGO utwierdziły nas w przekonaniu, że założenia projektu odpowiadają na realne potrzeby Urzędów i NGO, wspierając obydwie strony w komunikacji, rozwoju i profesjonalizacji ? mówi Grzegorz Ludwin, Prezes Zarządu Fundacji Pro NGO,

            W trakcie dyskusji przeprowadzone zostały ankiety, by naświetlić sytuację i realnie ocenić jak wygląda współpraca NGO z urzędami i biznesem oraz jak NGO wykorzystują nowoczesne rozwiązania w swojej działalności. Ankiety przeprowadzone pośród uczestników potwierdzają, że NGO nie są gotowe do współpracy z biznesem, nie wykorzystują w pełni swojego potencjału i wymagają wsparcia w wielu obszarach.

            Ostatnią równie interesującą informacją, było zaprezentowanie uczestnikom wydarzenia podczas panelu poświęconemu nowym technologiom aplikacji fundraisingowo-społecznościowej, której Fundacja Pro NGO jest wyłącznym dystrybutorem. Aplikacja ta umożliwia pozyskiwanie środków, budowanie własnego środowiska wokół NGO i wzmacnianie jego aktywności.

            Informacje na temat Kongresu w postaci raportu oraz relacji z wydarzenia, zostaną opracowane i udostępnione w najbliższych dniach.

BSSbeztajemnic i Fundacja Pro NGO

Potwierdzeniem, że działamy innowacyjnie jest fakt, że Fundacja Pro NGO jest pierwszą organizacją, która zawitała do podcastu BSSbeztajemnic z tematami dotyczącymi organizacji pozarządowych.

Czytaj…

Kongres Pro NGO

Z dumą informujemy, że 21.X.2020 roku odbędzie się Kongres Pro NGO. Wydarzenie jest dedykowane organizacjom pozarządowym, które są zainteresowane rozwojem, profesjonalizacją działań oraz współpracą z firmami i urzędami.

Czytaj…

#CEO4ProNGO

W dniu dzisiejszym Jasiek Mela zainicjował na swoim LinkedIn challenge #CEO4ProNGO.

Celem projektu jest wsparcie działań Fundacji Pro NGO oraz podzielenie się wiedzą ekspercką, przez Dyrektorów, Prezesów i CEO firm. Osoby biorące udział w projekcie będą wspierać trzeci sektor poprzez szkolenia, warsztaty oraz debaty, których uczestnikami będą przedstawiciele NGO.

Szczegóły projektu

Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w challenge, celem realnego wsparcia organizacji pozarządowych w Polsce.

Jasiek Mela o Fundacji Pro NGO

Zapraszamy do obejrzenia filmu, który nagrał dla Was Jasiek Mela.

Jasiek Mela Ambasadorem Fundacji Pro NGO

Jasiek Mela został ambasadorem Fundacji Pro NGO. Przez wiele lat prowadził własną Fundację ?Poza Horyzonty?, a po zakończeniu jej działalności postanowił kontynuować pomaganie. Wspiera działania naszej Fundacji

Czytaj…