Autor: PRO-NGO

Otwieramy zgłoszenia na indywidualne doradztwo

Organizacje pozarządowe z terenów wiejskich woj. małopolskiego (do 30 000 mieszkańców) mogą otrzymać wyjątkowe wsparcie w rozwoju swoich działań w obszarze współpracy z firmami i korporacjami.

Czytaj…

Rusza projekt Kompas NGO

Fundacja Pro NGO rozpoczyna realizację nowego projektu – Kompas NGO. Jest to kolejny krok w rozwoju organizacji pozarządowych, który ma na celu przygotować organizacje do nawiązywania współpracy z biznesem, pokazać im jak tworzyć projekty spójne z celami CSR firmy oraz jak zaprezentować potencjał organizacji.

Czytaj…

Projekt dla małopolskich NGO

Zapraszamy do udziału w projekcie “Profesjonalizacja organizacji pozarządowych z terenów wiejskich woj. małopolskiego.”, cyklu dedykowanym organizacjom pozarządowym z terenów wiejskich (do 30 000 mieszkańców) województwa małopolskiego.

Czytaj…

Finał konkursu Pomagaj z pasją

Konkurs charytatywny Pomagaj z pasją ma na celu aktywizowanie pracowników do wspierania organizacji pozarządowych, przy jednoczesnej realizacji własnych pasji. 

Czytaj…

Badanie potrzeb NGO – pomóż nam pomagać Tobie.

Przygotowując się do realizacji kolejnych inicjatyw, zależy nam na zdiagnozowaniu oczekiwań i potrzeb Twojej organizacji.

Czytaj…

Networking, C-level oraz komunikacja w biznesie.

Zapraszamy na spotkanie w ramach #CEO4ProNGO, podczas którego zaproszeni goście opowiedzą o networkingu, C-level oraz komunikacji w biznesie.

Czytaj…

Mobilizujemy do pomagania z okazji dnia NGO!

27 lutego przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Każda organizacja może tego dnia świętować, a my chcemy z tej okazji wesprzeć trzeci sektor, mobilizując firmy do działania. Zapraszamy przedstawicieli biznesu do aktywizacji na rzecz organizacji pozarządowych.

Czytaj…

Zapraszamy na spotkanie w ramach #CEO4ProNGO

Podczas ostatniego spotkania w ramach #CEO4ProNGO, Uczestnicy otrzymali od jednego z prelegentów bezpłatnie książki oraz dostęp do szkolenia online (link do podsumowania).

Czytaj…

Multicowork dla NGO – nowość

Projekt Multicowork powstał jako odpowiedź na potrzeby biznesu oraz organizacji pozarządowych w odniesieniu podniesienia komfortu pracy zdalnej dla pracowników oddelegowanych do pracy poza biurem.

Czytaj…

Biznes się angażuje, dzieli wiedzą i obdarowuje.

Za nami kolejne spotkanie w ramach challenge?u #CEO4ProNGO, które odbyło się 9.02.2021 r. Kolejne wspaniałe wydarzenie, podczas którego gościliśmy: Radosława Żemło – Founder&CEO Leadership Academy, Członka Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A., Sebastiana Bartoszko – Head of Marketing Department w PWPW S.A oraz Radosława Drzewieckiego – Founding Partner, Leanovatica. Tematem spotkania była “Wiedza i doświadczenie biznesu jako inspiracja dla NGO“, a prelegenci opowiadali o tym jak zbudować rzetelną markę, jak istotna jest właściwa struktura organizacji, bycie liderem oraz świadome przywództwo. Spotkanie zaowocowało także niespodzianką, której ani uczestnicy, ani sami organizatorzy się nie spodziewali.

Budowa świadomej organizacji, podobnie jak budowa strategii firmy zaczyna się od stworzenia właściwej koncepcji, idei oraz zaplanowania działań. Trwała struktura organizacji umożliwia wprowadzenie do jednostki strategii Lean. Czym jest Lean? To filozofia polegająca na usuwaniu zbędnych procesów, eliminowaniu marnotrawstwa oraz wdrażaniu działań sprzyjających poprawie warunków pracy i zaangażowania pracowników. Działania te są oparte na szacunku do drugiego człowieka, dają przestrzeń i otwartość na wiedzę, dialog oraz miejsce na popełnianie błędów, bez oceniania. Lean bez wątpienia wpisuje się w strukturę NGO, które mają wypracowaną ideę, jasno określony cel, misję którą chcą realizować oraz dojrzałość w działaniu.

Tworzenie świadomej marki i trwałej struktury organizacji umożliwia utożsamienie się odbiorcy z daną organizacją. Potwierdzona tożsamość i autentyczność to dwa aspekty, które uwiarygadniają działania oraz dają pewność, że tworzone przez nie akcje i kampanie są wiarygodne i dotyczą realnej pomocy. Budowanie zaufania w społeczeństwie to proces żmudny, lecz niezbędny. Prelegenci podkreślali, jak bardzo ważne jest to z perspektywy osób, które angażują się w działania pomocowe.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że działania w organizacji oparte są na strukturach, które występują w firmach czy dużych korporacjach. Marketing i komunikacja poprzez media społecznościowe, sprzedaż oraz techniki sprzedaży, świadome przywództwo i bycie liderem dla zespołu, zaangażowanie oraz wolontariat ? pojęcia te funkcjonują w firmach na co dzień, lecz mają też swoje przełożenie na działania organizacji pozarządowych.

Jak marketing i social media oddziałują na NGO? Każda organizacja nim rozpocznie działania powinna zastanowić się i zadać sobie fundamentalne pytania, dotyczące tego co chce osiągnąć, jaki jest jej cel oraz co i gdzie chce komunikować. Ocenić strukturę organizacji, miejsce i sposób funkcjonowania w społeczeństwie oraz jak w efektywny sposób dotrzeć do odbiorców. Przeprowadzić analizę dotyczącą tego gdzie jesteśmy dziś jako organizacja i gdzie chcemy być w przyszłości. Refleksja nad tymi zagadnieniami umożliwi prowadzenie spójnej komunikacji oraz będzie stanowić jasny przekaz dla odbiorcy, również potencjalnego partnera, darczyńcy czy sponsora.

?Umiejętność sprzedaży, dotarcia do mediów, zainteresowania sobą, naszą organizacją i to co jest w  nas oraz w jaki sposób się komunikujemy wywiera znaczący wpływ na pobudzenie ciekawości odbiorcy i konwersję, która wynika z naszych działań. Każdy z nas codziennie coś sprzedaje, my dziś ?sprzedajemy? Wam pewną dawkę inspiracji, która przekłada się na działania i konkretne rezultaty? – mówił Radosław Żemło podczas spotkania.

Komunikacja i prowadzenie social mediów w internecie, nie jest niczym nowym, podczas szkoleń było to potwierdzane wielokrotnie. Internet daje ogromne możliwości, jest to narzędzie do prowadzenia komunikacji na szeroką skalę przy małym nakładzie kosztów. Poza posiadaniem jasnej, przejrzystej strony internetowej, niezbędne jest tworzenie bazy kontaktów, prowadzenie newslettera oraz aktywność na znanych portalach społecznościowych, umożliwiających kontakt z biznesem, odbiorcami oraz osobami zaangażowanymi, które tworzą środowisko wokół organizacji. Zbudowanie wizerunku w mediach, to także okazja na znalezienie partnera biznesowego, który ma wpisane w celach strategicznych firmy działania w obszarze, w którym dana organizacja mogłaby je w naturalny sposób uzupełnić i wzbogacić.

Posiadanie ambasadora bądź zaangażowanie w projekt osoby powszechnie rozpoznawalnej, a także próby dotarcia do znanych, dużych mediów, to okazja na zwrócenie uwagi otoczenia oraz pozyskanie dodatkowych funduszy, które przy prowadzeniu działań ?poza blaskiem fleszy? byłoby niemożliwe. Informacje w social mediach dają zasięgi, ponadto są to mechanizmy podnoszące wiarygodność i rozpoznawalność organizacji. Podczas przeprowadzonej ankiety w ramach Kongresu Pro NGO wynika, że 91% organizacji nie współpracuje z ambasadorami.

Wyniki ankiet przeprowadzonych podczas Kongresu Pro NGO w 2020 roku.

Czy NGO potrafią angażować wolontariuszy i czy robią to efektywnie? Wolontariusz to osoba świadoma społecznie z rozwiniętą potrzebą filantropii i zaangażowania. Wolontariusz powinien być związany z organizacją i mieć poczucie sprawczości, angażować się w projekt z pasją, widząc cel oraz rezultaty podejmowanych działań. Wolontariat pracowniczy i jego efektywność wynika także z kultury firmy w obszarze prowadzonych działań charytatywnych. Firma angażując się w działania daje przykład aktywności swoim pracownikom oraz tworzy środowisko przyjazne NGO.

Efektywne działania i właściwe nastawienie pracowników oraz współpracowników wymaga odpowiedniej postawy osób bądź osoby zarządzającej, czyli lidera. Tym samym poruszamy kolejny wątek omawiany podczas spotkania ? postawa lidera i świadome przywództwo. Bycie liderem według prelegentów to postawa życiowa, polegająca na dojrzałości, wypracowaniu systemu wartości, dobrym traktowaniu drugiego człowieka oraz dostrzeganiu własnych ograniczeń. Naturalny lider buduje zaufanie w zespole, podejmuje świadome działania oraz posiada kompetencje, które pozwalają mu sprawiedliwie zarządzać zespołem. Dopełnieniem postawy lidera jest świadome przywództwo.

Podczas spotkania można tez było usłyszeć refleksje na temat biznesu i postawy firm w kontekście pomagania. Nie generalizując problemu, jest wiele firm, które działają na rynku tylko z potrzeby zarabiania i poprawy wyników, nie widząc potrzeby wsparcia aktywności społecznej. Firmy które angażują się w akcje charytatywne nie zawsze robią to długofalowo, przyczyną może być struktura biznesowa firmy, w której ?zabrakło? miejsca na działania pomocowe. W dużej mierze wynika to nie ze złej woli, czy obojętności, lecz braku chwili na zatrzymanie i zastanowienie się nad sensem i ideologią jaką reprezentuje firma. Pomaganie musi być wpisane w DNA firmy, wtedy te działania mogą być naturalnie rozwijane i realizowane z pasją oraz zapałem.

Pod koniec spotkania zaproszony gość Radosław Drzewiecki sprawił wszystkim uczestnikom nie lada prezent. Zaoferował bezpłatne przekazanie swojej autorskiej książki ?Strategia Lean? wraz z autografem oraz dostęp do platformy edukacyjnej Akademia Leanpassion.

źródło: www.radekdrzewiecki.pl

Podsumowując spotkanie Sebastian Bartoszko mówił

?Nie bój się prosić, rób to z głową, filtruj komunikaty, które chcesz przekazać odbiorcom, bądź szczery i buduj wiarygodną markę, ponieważ działania NGO i fundraising to nie jest bieg sprinterski. Pomaganie i praca NGO to maraton i tylko wytrwali dobiegają do końca. Proces ten powinien się rozpocząć w określonym czasie i biec zgodnie z wytyczonym celem. Budowanie silnej marki i opieranie na niej swojej aktywności to proces długotrwały i nie ma w nim drogi na skróty?.

Po tym spotkaniu nasuwa się myśl. Czy wykonaliśmy pracę u podstaw? Czy potrafimy zainspirować innych do działania? Czy wiemy co chcemy osiągnąć? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, ale podejmując ten wysiłek wytyczamy nową ścieżkę rozwoju. By odnieść sukces należy wykazać się konsekwencją w działaniu i podejmować dojrzałe decyzje. Każdy mały sukces przybliża nas do osiągnięcia obranego miejsca w czasie i przyszłości, który nazywamy ?jutrem?.

Autor: Marta Schabikowska