Tag Archive : NGO

Konsultacje i podsumowanie spotkania dla NGO z woj. warmińsko-mazurskiego

Pierwszy etap szkolenia i profesjonalizacji dla organizacji pozarządowych z województwa warmińsko-mazurskiego już za nami.

Czytaj…

Firma Mars i jej Współpracownicy profesjonalizują NGOsy!

Już 7 czerwca 2021 r. rozpocznie się realizacja wyjątkowego projektu ?WiedzoDzielnia?.

Czytaj…

Lista zakwalifikowanych organizacji z woj. małopolskiego

W ramach projektu ?Profesjonalizacja organizacji pozarządowych z terenów wiejskich woj. małopolskiego.?

Czytaj…

Rusza projekt dla NGO z woj. warmińsko-mazurskiego!

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu dedykowanym organizacjom pozarządowym z woj. warmińsko-mazurskiego.

Czytaj…

Otwieramy zgłoszenia na indywidualne doradztwo

Organizacje pozarządowe z terenów wiejskich woj. małopolskiego (do 30 000 mieszkańców) mogą otrzymać wyjątkowe wsparcie w rozwoju swoich działań w obszarze współpracy z firmami i korporacjami.

Czytaj…

Projekt dla małopolskich NGO

Zapraszamy do udziału w projekcie “Profesjonalizacja organizacji pozarządowych z terenów wiejskich woj. małopolskiego.”, cyklu dedykowanym organizacjom pozarządowym z terenów wiejskich (do 30 000 mieszkańców) województwa małopolskiego.

Czytaj…

Zapraszamy na spotkanie w ramach #CEO4ProNGO

Podczas ostatniego spotkania w ramach #CEO4ProNGO, Uczestnicy otrzymali od jednego z prelegentów bezpłatnie książki oraz dostęp do szkolenia online (link do podsumowania).

Czytaj…

Multicowork dla NGO – nowość

Projekt Multicowork powstał jako odpowiedź na potrzeby biznesu oraz organizacji pozarządowych w odniesieniu podniesienia komfortu pracy zdalnej dla pracowników oddelegowanych do pracy poza biurem.

Czytaj…

Podsumowanie spotkania dla Miast i Gmin

Dnia 26.01.2021 r. odbyło się zorganizowane przez Fundację Pro NGO spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych z całej Polski. O godzinie 13:00 Prezydenci Miast, Wójtowie i Burmistrzowie zebrali się, by z ust ekspertów usłyszeć propozycje nowych form wsparcia dla Gmin i ich organizacji pozarządowych oraz o sposobach współpracy z biznesem.

Prelegentami tego spotkania byli: Jasiek Mela ? podróżnik, społecznik i mówca motywacyjny, Bartosz Lipszyc ? Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Grzegorz Ludwin ? Prezes Fundacji Pro NGO, który wspiera firmy w tworzeniu akcji i projektów z obszaru CSR, Employer Branding i wizerunku.

Spotkanie dedykowane przedstawicielom Gmin i Miast jest już za nami. Przygotowane w oparciu o ankiety, statystyki, podparte wnioskami i informacjami zwrotnymi od uczestników licznych spotkań i szkoleń przeprowadzonych przez Fundację m.in. Kongres Pro NGO, czy wyzwanie #CEO4PRoNGO. Jakie wnioski nasuwają się po tym wydarzeniu? Prelegenci podkreślali jak istotne jest dla rozwoju regionu inicjowanie nowych działań, innowacyjnych rozwiązań oraz poszukiwanie nowych ścieżek współpracy. Ponadto dobitnie wybrzmiało jak wartościowa jest dla obu stron współpraca urzędów ze środowiskiem biznesowym, a także jakie narzędzia komunikacji umożliwiają dotarcie do przedstawicieli z biznesu i nawiązanie dialogu.

Pandemia ukształtowała nowy wygląd życia społecznego, wiele cyklicznych akcji, zbiórek, pikników czy zawodów sportowych o charytatywnym charakterze w przeciągu 1,5 roku nie doszło do skutku. Nowa rzeczywistość utrudnia funkcjonowanie organizacji pozarządowych, dlatego tak ważny jest rozwój, poszukiwanie różnych dróg finansowania oraz budowanie nowych płaszczyzn komunikacji i dialogu.   

Dialog i komunikacja – ten problem dotyczy każdej ze stron. Niemożność w porozumieniu się wynika często z innych potrzeb i celów odbiorcy, a także braku znajomości rozmówcy. Najważniejszy w komunikacji jest język wspólnych korzyści, określenie jasnego celu, warunków współpracy korzystnych dla obu stron oraz wypracowanie założeń opartych na wspólnych potrzebach. Należy także pamiętać, że nie zawsze są dogodne warunki, by móc działać aktywnie ?tu i teraz?, ale nawiązanie dialogu i przyjacielskich relacji daje możliwość owocnej współpracy w przyszłości. Ponadto warto zwrócić uwagę na aspekty współpracy niefinansowej, która często jest traktowana drugorzędnie. Warto poznać jakie zasoby posiada rozmówca, np. sale konferencyjne, boiska, środki transportu jak autobus szkolny, sprzęt audio, które mogą okazać się wystarczające do realizacji projektu przy niewielkich nakładach pieniężnych. Uczestnicy Kongresu Pro NGO w ankiecie potwierdzili, że 73% z nich nie współpracuje pozafinansowo z Urzędami w swoim regionie.

Jak nieszablonowo Gminy mogą pokazywać swoje walory? Podczas spotkania prelegenci podkreślili, że jest zauważalne zapotrzebowanie na szkolenia dotyczące nowych form promocji i technik komunikacji, które umożliwią gminom wybrzmieć w środowisku biznesowym i zaprezentować  potencjał regionu. Istotnym aspektem wpływającym na  atrakcyjność gmin, są także organizacje pozarządowe i ich gotowość do współpracy z firmami. Wyniki ankiet pokazują, że 60% organizacji nie posiada gotowej oferty współpracy dla firm. Ponadto 59% organizacji nie korzysta z możliwości współpracy z wolontariuszami z firm.

Wyniki te pokazują jak wiele jest do zrobienia w tym obszarze. Działania charytatywne łączą jednostki ponad podziałami, dają możliwość nawiązania ciekawej współpracy, czy cyklicznego partnerstwa.  Działania te dają realny efekt i korzyści dla wszystkich zaangażowanych w projekt stron. Dla gmin to szansa na reklamę i pomoc lokalnej społeczności, dla NGO to możliwość rozwoju i zwielokrotnienie działań pomocowych, dla  firm to wspaniała okazja do zaktywizowania pracowników i zrobienia czegoś dla innych. Fundacja Pro NGO certyfikuje organizacje pozarządowe. Certyfikat BSH potwierdza, że organizacja jest gotowa na współpracę i posiada wypracowane standardy. Ponadto podczas spotkania w ramach challenge #CEO4ProNGO praktycy z biznesu przekazali ogrom wiedzy dotyczącej współpracy na linii NGO – biznes. Przekazana podczas tego spotkania wiedza ?Dekalog dla NGO?, umożliwi organizacjom pozarządowym zaakcentować swoją obecność w środowisku i gotowość do dialogu.

?Należy podkreślić jak chętnie przedstawiciele z firm angażują się w przedsięwzięcia, jak doceniają to, że zapraszamy ich do tych działań. Niezwykle istotne jest, aby proponować współpracę i zapraszać do dialogu. Osoby które zaangażowały się w challenge, zaangażowały się z dobrych chęci, potrzeby niesienia pomocy, podzielenia się wiedzą, ponieważ ta wiedza, w mojej ocenie jest dla NGO bezcenna. Podczas inaugurującego spotkania w ramach akcji, przedstawiciele z biznesu  przekazali informację co jest dla nich ważne, jak z nimi współpracować, przekazali instrukcję jak powinna wyglądać współpraca z biznesem, blisko 60 organizacji tego dnia usłyszało o tym? – mówi Grzegorz Ludwin.

Aktywność w internecie staje się kluczowa nie tylko w aspekcie reklamy i uwiarygodnienia swojej działalności, to także  możliwość zaprezentowania efektów i podsumowania działań, a dla osób zaangażowanych możliwość czerpania satysfakcji z owoców swojej pracy. Promowanie akcji w mediach społecznościowych, umożliwia dotarcie do odbiorców, zainteresowanie problemem oraz zwęszenie świadomości społecznej. Standardem ?bycia w internecie? dla przedstawicieli środowiska biznesowego, to także posiadanie konta na LinkedIn. Wynik ankiety przeprowadzonej podczas spotkania, pokazał, że tylko 3 z 70 uczestników posiada aktywne konto. Challenge #CEO4PoNGO na LinkedIn wygenerował ok. 30-40 tys. wyświetleń pokazując, że biznes włącza się aktywnie w akcje społeczne.

Jakie projekty mają szansę wesprzeć i rozwinąć Gminę? Możliwości jest wiele, każda aktywność to okazja do rozwoju. Fundacja Pro NGO wdraża nowe projekty, które w realny sposób mogą wpłynąć na rozwój gminy, poprzez modelowe wsparcie i skalowanie działań pomocowych. Klub Odpowiedzialnych Gmin (KOG), to jeden z nich. Projekt łączymy Gminy, które deklarując odpowiedzialność za rozwój NGO w regionie, pozyskują dla swoich organizacji pozarządowych systemowe wsparcie w obszarze networkingu, promocji oraz wizerunku.

Kolejnym projektem jest Be Pro Club (BPC), skierowany do klubów sportowych, który został zainaugurowany podczas tego spotkania. Ideą projektu jest wsparcie klubów sportowych poprzez dostarczenie im gotowych rozwiązań w postaci opracowanych wzorów umów, dokumentów, materiałów szkoleniowych i grantowych.

Co jeszcze robimy? Fundacja Pro NGO odpowiadając na ograniczenia wynikające z pandemii i braku wydarzeń charytatywnych zorganizowała nową formę aktywności opartą na pasji i potrzebie tworzenia. Projekt ?Pomagaj z Pasją? to konkurs, dzięki któremu pracownicy, będą mogli w aktywny i twórczy sposób wesprzeć organizacje pozarządowe w kraju, przekazując środki zebrane w ramach licytacji, na wskazane przez siebie organizacje.

?Zachęcam do współpracy, do tego by nie wyważać otwartych drzwi,  żeby szukać w swojej okolicy organizacji i gmin, które mają podobne cele oraz patrzeć na to co działa lub co nie działa, by realizować skuteczne projekty. Zachęcam także do odwagi, by na tych różnych płaszczyznach być pionierami. Nie bać się szukać partnerów do fajnych projektów. Można robić piękne rzeczy, ale jeżeli są one niezauważone, oczywiście efekt przynoszą, ale nie na zadowalającym poziomie. Jeśli projekt jest duży, medialny, ma szansę lepiej wybrzmieć i tym samym dać lepsze efekty. Dlatego odważnie działajmy, a jak nam się uda, to poświećmy trochę czasu, żeby te działania podsumować i się nimi pochwalić, bo to nic złego, gdy możemy z dumą pokazać owoce swojej pracy? – mówi Jasiek Mela.

Goldenline i HRlink Partnerami konkursu “Pomagaj z pasją”

Konkurs ?Pomagaj z Pasją? łączy środowisko biznesowe do wspierania organizacji pozarządowych. Po dołączeniu do Jury konkursu Marka Gonsiora, Zyty Machnickiej, Jaśka Meli czy też Wiktora Doktóra, rozpoczął się nowy etap.

Czytaj…