Tag Archive : Pro NGO

Hotel Mercure Kraków Stare Miasto został Partnerem Fundacji Pro NGO!

To już oficjalne! Miło nam poinformować, że Hotel Mercure Kraków Stare Miasto został Partnerem Fundacji Pro NGO!

Czytaj…

Partnerstwo dla wspólnych celów. Nawiązanie współpracy z firmą Together Consulting

Fundacja Pro NGO ma przyjemność ogłosić nawiązanie szerszej współpracy z renomowaną firmą konsultingową Together Consulting. Od kilku lat mieliśmy okazję współpracować z Together Consulting podczas realizacji różnych projektów społecznych.

Czytaj…

Weź udział w spotkaniu dla NGO

Już 6 czerwca odbędzie się bezpłatne szkolenie wraz z warsztatem dla 10 organizacji pozarządowych. Spotkanie realizowane będzie stacjonarnie w krakowskiej siedzibie GFT Poland i poprowadzi je Grzegorz Ludwin, prezes Fundacji Pro NGO, który poruszy tematykę tworzenia ofert oraz współpracy z firmami.

Czytaj…

Targi pracy, BSS Forum i Gala Outsourcing Stars

Od poniedziałku Marta i Grzegorz przebywają w Gdańsku reprezentując Fundację. Właśnie tutaj odbywa się kilka ważnych wydarzeń sektora korporacyjnego, w których bierzemy aktywny udział.

Czytaj…

Projekt dla małopolskich NGO

Zapraszamy do udziału w projekcie “Profesjonalizacja organizacji pozarządowych z terenów wiejskich woj. małopolskiego.”, cyklu dedykowanym organizacjom pozarządowym z terenów wiejskich (do 30 000 mieszkańców) województwa małopolskiego.

Czytaj…

Finał konkursu Pomagaj z pasją

Konkurs charytatywny Pomagaj z pasją ma na celu aktywizowanie pracowników do wspierania organizacji pozarządowych, przy jednoczesnej realizacji własnych pasji. 

Czytaj…

Networking, C-level oraz komunikacja w biznesie.

Zapraszamy na spotkanie w ramach #CEO4ProNGO, podczas którego zaproszeni goście opowiedzą o networkingu, C-level oraz komunikacji w biznesie.

Czytaj…

Mobilizujemy do pomagania z okazji dnia NGO!

27 lutego przypada Światowy Dzień Organizacji Pozarządowych. Każda organizacja może tego dnia świętować, a my chcemy z tej okazji wesprzeć trzeci sektor, mobilizując firmy do działania. Zapraszamy przedstawicieli biznesu do aktywizacji na rzecz organizacji pozarządowych.

Czytaj…

Biznes się angażuje, dzieli wiedzą i obdarowuje.

Za nami kolejne spotkanie w ramach challenge?u #CEO4ProNGO, które odbyło się 9.02.2021 r. Kolejne wspaniałe wydarzenie, podczas którego gościliśmy: Radosława Żemło – Founder&CEO Leadership Academy, Członka Rady Nadzorczej Columbus Energy S.A., Sebastiana Bartoszko – Head of Marketing Department w PWPW S.A oraz Radosława Drzewieckiego – Founding Partner, Leanovatica. Tematem spotkania była “Wiedza i doświadczenie biznesu jako inspiracja dla NGO“, a prelegenci opowiadali o tym jak zbudować rzetelną markę, jak istotna jest właściwa struktura organizacji, bycie liderem oraz świadome przywództwo. Spotkanie zaowocowało także niespodzianką, której ani uczestnicy, ani sami organizatorzy się nie spodziewali.

Budowa świadomej organizacji, podobnie jak budowa strategii firmy zaczyna się od stworzenia właściwej koncepcji, idei oraz zaplanowania działań. Trwała struktura organizacji umożliwia wprowadzenie do jednostki strategii Lean. Czym jest Lean? To filozofia polegająca na usuwaniu zbędnych procesów, eliminowaniu marnotrawstwa oraz wdrażaniu działań sprzyjających poprawie warunków pracy i zaangażowania pracowników. Działania te są oparte na szacunku do drugiego człowieka, dają przestrzeń i otwartość na wiedzę, dialog oraz miejsce na popełnianie błędów, bez oceniania. Lean bez wątpienia wpisuje się w strukturę NGO, które mają wypracowaną ideę, jasno określony cel, misję którą chcą realizować oraz dojrzałość w działaniu.

Tworzenie świadomej marki i trwałej struktury organizacji umożliwia utożsamienie się odbiorcy z daną organizacją. Potwierdzona tożsamość i autentyczność to dwa aspekty, które uwiarygadniają działania oraz dają pewność, że tworzone przez nie akcje i kampanie są wiarygodne i dotyczą realnej pomocy. Budowanie zaufania w społeczeństwie to proces żmudny, lecz niezbędny. Prelegenci podkreślali, jak bardzo ważne jest to z perspektywy osób, które angażują się w działania pomocowe.

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że działania w organizacji oparte są na strukturach, które występują w firmach czy dużych korporacjach. Marketing i komunikacja poprzez media społecznościowe, sprzedaż oraz techniki sprzedaży, świadome przywództwo i bycie liderem dla zespołu, zaangażowanie oraz wolontariat ? pojęcia te funkcjonują w firmach na co dzień, lecz mają też swoje przełożenie na działania organizacji pozarządowych.

Jak marketing i social media oddziałują na NGO? Każda organizacja nim rozpocznie działania powinna zastanowić się i zadać sobie fundamentalne pytania, dotyczące tego co chce osiągnąć, jaki jest jej cel oraz co i gdzie chce komunikować. Ocenić strukturę organizacji, miejsce i sposób funkcjonowania w społeczeństwie oraz jak w efektywny sposób dotrzeć do odbiorców. Przeprowadzić analizę dotyczącą tego gdzie jesteśmy dziś jako organizacja i gdzie chcemy być w przyszłości. Refleksja nad tymi zagadnieniami umożliwi prowadzenie spójnej komunikacji oraz będzie stanowić jasny przekaz dla odbiorcy, również potencjalnego partnera, darczyńcy czy sponsora.

?Umiejętność sprzedaży, dotarcia do mediów, zainteresowania sobą, naszą organizacją i to co jest w  nas oraz w jaki sposób się komunikujemy wywiera znaczący wpływ na pobudzenie ciekawości odbiorcy i konwersję, która wynika z naszych działań. Każdy z nas codziennie coś sprzedaje, my dziś ?sprzedajemy? Wam pewną dawkę inspiracji, która przekłada się na działania i konkretne rezultaty? – mówił Radosław Żemło podczas spotkania.

Komunikacja i prowadzenie social mediów w internecie, nie jest niczym nowym, podczas szkoleń było to potwierdzane wielokrotnie. Internet daje ogromne możliwości, jest to narzędzie do prowadzenia komunikacji na szeroką skalę przy małym nakładzie kosztów. Poza posiadaniem jasnej, przejrzystej strony internetowej, niezbędne jest tworzenie bazy kontaktów, prowadzenie newslettera oraz aktywność na znanych portalach społecznościowych, umożliwiających kontakt z biznesem, odbiorcami oraz osobami zaangażowanymi, które tworzą środowisko wokół organizacji. Zbudowanie wizerunku w mediach, to także okazja na znalezienie partnera biznesowego, który ma wpisane w celach strategicznych firmy działania w obszarze, w którym dana organizacja mogłaby je w naturalny sposób uzupełnić i wzbogacić.

Posiadanie ambasadora bądź zaangażowanie w projekt osoby powszechnie rozpoznawalnej, a także próby dotarcia do znanych, dużych mediów, to okazja na zwrócenie uwagi otoczenia oraz pozyskanie dodatkowych funduszy, które przy prowadzeniu działań ?poza blaskiem fleszy? byłoby niemożliwe. Informacje w social mediach dają zasięgi, ponadto są to mechanizmy podnoszące wiarygodność i rozpoznawalność organizacji. Podczas przeprowadzonej ankiety w ramach Kongresu Pro NGO wynika, że 91% organizacji nie współpracuje z ambasadorami.

Wyniki ankiet przeprowadzonych podczas Kongresu Pro NGO w 2020 roku.

Czy NGO potrafią angażować wolontariuszy i czy robią to efektywnie? Wolontariusz to osoba świadoma społecznie z rozwiniętą potrzebą filantropii i zaangażowania. Wolontariusz powinien być związany z organizacją i mieć poczucie sprawczości, angażować się w projekt z pasją, widząc cel oraz rezultaty podejmowanych działań. Wolontariat pracowniczy i jego efektywność wynika także z kultury firmy w obszarze prowadzonych działań charytatywnych. Firma angażując się w działania daje przykład aktywności swoim pracownikom oraz tworzy środowisko przyjazne NGO.

Efektywne działania i właściwe nastawienie pracowników oraz współpracowników wymaga odpowiedniej postawy osób bądź osoby zarządzającej, czyli lidera. Tym samym poruszamy kolejny wątek omawiany podczas spotkania ? postawa lidera i świadome przywództwo. Bycie liderem według prelegentów to postawa życiowa, polegająca na dojrzałości, wypracowaniu systemu wartości, dobrym traktowaniu drugiego człowieka oraz dostrzeganiu własnych ograniczeń. Naturalny lider buduje zaufanie w zespole, podejmuje świadome działania oraz posiada kompetencje, które pozwalają mu sprawiedliwie zarządzać zespołem. Dopełnieniem postawy lidera jest świadome przywództwo.

Podczas spotkania można tez było usłyszeć refleksje na temat biznesu i postawy firm w kontekście pomagania. Nie generalizując problemu, jest wiele firm, które działają na rynku tylko z potrzeby zarabiania i poprawy wyników, nie widząc potrzeby wsparcia aktywności społecznej. Firmy które angażują się w akcje charytatywne nie zawsze robią to długofalowo, przyczyną może być struktura biznesowa firmy, w której ?zabrakło? miejsca na działania pomocowe. W dużej mierze wynika to nie ze złej woli, czy obojętności, lecz braku chwili na zatrzymanie i zastanowienie się nad sensem i ideologią jaką reprezentuje firma. Pomaganie musi być wpisane w DNA firmy, wtedy te działania mogą być naturalnie rozwijane i realizowane z pasją oraz zapałem.

Pod koniec spotkania zaproszony gość Radosław Drzewiecki sprawił wszystkim uczestnikom nie lada prezent. Zaoferował bezpłatne przekazanie swojej autorskiej książki ?Strategia Lean? wraz z autografem oraz dostęp do platformy edukacyjnej Akademia Leanpassion.

źródło: www.radekdrzewiecki.pl

Podsumowując spotkanie Sebastian Bartoszko mówił

?Nie bój się prosić, rób to z głową, filtruj komunikaty, które chcesz przekazać odbiorcom, bądź szczery i buduj wiarygodną markę, ponieważ działania NGO i fundraising to nie jest bieg sprinterski. Pomaganie i praca NGO to maraton i tylko wytrwali dobiegają do końca. Proces ten powinien się rozpocząć w określonym czasie i biec zgodnie z wytyczonym celem. Budowanie silnej marki i opieranie na niej swojej aktywności to proces długotrwały i nie ma w nim drogi na skróty?.

Po tym spotkaniu nasuwa się myśl. Czy wykonaliśmy pracę u podstaw? Czy potrafimy zainspirować innych do działania? Czy wiemy co chcemy osiągnąć? Odpowiedzi na te pytania nie są proste, ale podejmując ten wysiłek wytyczamy nową ścieżkę rozwoju. By odnieść sukces należy wykazać się konsekwencją w działaniu i podejmować dojrzałe decyzje. Każdy mały sukces przybliża nas do osiągnięcia obranego miejsca w czasie i przyszłości, który nazywamy ?jutrem?.

Autor: Marta Schabikowska

Podsumowanie spotkania dla Miast i Gmin

Dnia 26.01.2021 r. odbyło się zorganizowane przez Fundację Pro NGO spotkanie z przedstawicielami jednostek samorządowych z całej Polski. O godzinie 13:00 Prezydenci Miast, Wójtowie i Burmistrzowie zebrali się, by z ust ekspertów usłyszeć propozycje nowych form wsparcia dla Gmin i ich organizacji pozarządowych oraz o sposobach współpracy z biznesem.

Prelegentami tego spotkania byli: Jasiek Mela ? podróżnik, społecznik i mówca motywacyjny, Bartosz Lipszyc ? Wicedyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski oraz Grzegorz Ludwin ? Prezes Fundacji Pro NGO, który wspiera firmy w tworzeniu akcji i projektów z obszaru CSR, Employer Branding i wizerunku.

Spotkanie dedykowane przedstawicielom Gmin i Miast jest już za nami. Przygotowane w oparciu o ankiety, statystyki, podparte wnioskami i informacjami zwrotnymi od uczestników licznych spotkań i szkoleń przeprowadzonych przez Fundację m.in. Kongres Pro NGO, czy wyzwanie #CEO4PRoNGO. Jakie wnioski nasuwają się po tym wydarzeniu? Prelegenci podkreślali jak istotne jest dla rozwoju regionu inicjowanie nowych działań, innowacyjnych rozwiązań oraz poszukiwanie nowych ścieżek współpracy. Ponadto dobitnie wybrzmiało jak wartościowa jest dla obu stron współpraca urzędów ze środowiskiem biznesowym, a także jakie narzędzia komunikacji umożliwiają dotarcie do przedstawicieli z biznesu i nawiązanie dialogu.

Pandemia ukształtowała nowy wygląd życia społecznego, wiele cyklicznych akcji, zbiórek, pikników czy zawodów sportowych o charytatywnym charakterze w przeciągu 1,5 roku nie doszło do skutku. Nowa rzeczywistość utrudnia funkcjonowanie organizacji pozarządowych, dlatego tak ważny jest rozwój, poszukiwanie różnych dróg finansowania oraz budowanie nowych płaszczyzn komunikacji i dialogu.   

Dialog i komunikacja – ten problem dotyczy każdej ze stron. Niemożność w porozumieniu się wynika często z innych potrzeb i celów odbiorcy, a także braku znajomości rozmówcy. Najważniejszy w komunikacji jest język wspólnych korzyści, określenie jasnego celu, warunków współpracy korzystnych dla obu stron oraz wypracowanie założeń opartych na wspólnych potrzebach. Należy także pamiętać, że nie zawsze są dogodne warunki, by móc działać aktywnie ?tu i teraz?, ale nawiązanie dialogu i przyjacielskich relacji daje możliwość owocnej współpracy w przyszłości. Ponadto warto zwrócić uwagę na aspekty współpracy niefinansowej, która często jest traktowana drugorzędnie. Warto poznać jakie zasoby posiada rozmówca, np. sale konferencyjne, boiska, środki transportu jak autobus szkolny, sprzęt audio, które mogą okazać się wystarczające do realizacji projektu przy niewielkich nakładach pieniężnych. Uczestnicy Kongresu Pro NGO w ankiecie potwierdzili, że 73% z nich nie współpracuje pozafinansowo z Urzędami w swoim regionie.

Jak nieszablonowo Gminy mogą pokazywać swoje walory? Podczas spotkania prelegenci podkreślili, że jest zauważalne zapotrzebowanie na szkolenia dotyczące nowych form promocji i technik komunikacji, które umożliwią gminom wybrzmieć w środowisku biznesowym i zaprezentować  potencjał regionu. Istotnym aspektem wpływającym na  atrakcyjność gmin, są także organizacje pozarządowe i ich gotowość do współpracy z firmami. Wyniki ankiet pokazują, że 60% organizacji nie posiada gotowej oferty współpracy dla firm. Ponadto 59% organizacji nie korzysta z możliwości współpracy z wolontariuszami z firm.

Wyniki te pokazują jak wiele jest do zrobienia w tym obszarze. Działania charytatywne łączą jednostki ponad podziałami, dają możliwość nawiązania ciekawej współpracy, czy cyklicznego partnerstwa.  Działania te dają realny efekt i korzyści dla wszystkich zaangażowanych w projekt stron. Dla gmin to szansa na reklamę i pomoc lokalnej społeczności, dla NGO to możliwość rozwoju i zwielokrotnienie działań pomocowych, dla  firm to wspaniała okazja do zaktywizowania pracowników i zrobienia czegoś dla innych. Fundacja Pro NGO certyfikuje organizacje pozarządowe. Certyfikat BSH potwierdza, że organizacja jest gotowa na współpracę i posiada wypracowane standardy. Ponadto podczas spotkania w ramach challenge #CEO4ProNGO praktycy z biznesu przekazali ogrom wiedzy dotyczącej współpracy na linii NGO – biznes. Przekazana podczas tego spotkania wiedza ?Dekalog dla NGO?, umożliwi organizacjom pozarządowym zaakcentować swoją obecność w środowisku i gotowość do dialogu.

?Należy podkreślić jak chętnie przedstawiciele z firm angażują się w przedsięwzięcia, jak doceniają to, że zapraszamy ich do tych działań. Niezwykle istotne jest, aby proponować współpracę i zapraszać do dialogu. Osoby które zaangażowały się w challenge, zaangażowały się z dobrych chęci, potrzeby niesienia pomocy, podzielenia się wiedzą, ponieważ ta wiedza, w mojej ocenie jest dla NGO bezcenna. Podczas inaugurującego spotkania w ramach akcji, przedstawiciele z biznesu  przekazali informację co jest dla nich ważne, jak z nimi współpracować, przekazali instrukcję jak powinna wyglądać współpraca z biznesem, blisko 60 organizacji tego dnia usłyszało o tym? – mówi Grzegorz Ludwin.

Aktywność w internecie staje się kluczowa nie tylko w aspekcie reklamy i uwiarygodnienia swojej działalności, to także  możliwość zaprezentowania efektów i podsumowania działań, a dla osób zaangażowanych możliwość czerpania satysfakcji z owoców swojej pracy. Promowanie akcji w mediach społecznościowych, umożliwia dotarcie do odbiorców, zainteresowanie problemem oraz zwęszenie świadomości społecznej. Standardem ?bycia w internecie? dla przedstawicieli środowiska biznesowego, to także posiadanie konta na LinkedIn. Wynik ankiety przeprowadzonej podczas spotkania, pokazał, że tylko 3 z 70 uczestników posiada aktywne konto. Challenge #CEO4PoNGO na LinkedIn wygenerował ok. 30-40 tys. wyświetleń pokazując, że biznes włącza się aktywnie w akcje społeczne.

Jakie projekty mają szansę wesprzeć i rozwinąć Gminę? Możliwości jest wiele, każda aktywność to okazja do rozwoju. Fundacja Pro NGO wdraża nowe projekty, które w realny sposób mogą wpłynąć na rozwój gminy, poprzez modelowe wsparcie i skalowanie działań pomocowych. Klub Odpowiedzialnych Gmin (KOG), to jeden z nich. Projekt łączymy Gminy, które deklarując odpowiedzialność za rozwój NGO w regionie, pozyskują dla swoich organizacji pozarządowych systemowe wsparcie w obszarze networkingu, promocji oraz wizerunku.

Kolejnym projektem jest Be Pro Club (BPC), skierowany do klubów sportowych, który został zainaugurowany podczas tego spotkania. Ideą projektu jest wsparcie klubów sportowych poprzez dostarczenie im gotowych rozwiązań w postaci opracowanych wzorów umów, dokumentów, materiałów szkoleniowych i grantowych.

Co jeszcze robimy? Fundacja Pro NGO odpowiadając na ograniczenia wynikające z pandemii i braku wydarzeń charytatywnych zorganizowała nową formę aktywności opartą na pasji i potrzebie tworzenia. Projekt ?Pomagaj z Pasją? to konkurs, dzięki któremu pracownicy, będą mogli w aktywny i twórczy sposób wesprzeć organizacje pozarządowe w kraju, przekazując środki zebrane w ramach licytacji, na wskazane przez siebie organizacje.

?Zachęcam do współpracy, do tego by nie wyważać otwartych drzwi,  żeby szukać w swojej okolicy organizacji i gmin, które mają podobne cele oraz patrzeć na to co działa lub co nie działa, by realizować skuteczne projekty. Zachęcam także do odwagi, by na tych różnych płaszczyznach być pionierami. Nie bać się szukać partnerów do fajnych projektów. Można robić piękne rzeczy, ale jeżeli są one niezauważone, oczywiście efekt przynoszą, ale nie na zadowalającym poziomie. Jeśli projekt jest duży, medialny, ma szansę lepiej wybrzmieć i tym samym dać lepsze efekty. Dlatego odważnie działajmy, a jak nam się uda, to poświećmy trochę czasu, żeby te działania podsumować i się nimi pochwalić, bo to nic złego, gdy możemy z dumą pokazać owoce swojej pracy? – mówi Jasiek Mela.